Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

ОШ "Милоје Симовић"

У ОШ "Милоје Симовић" користе се савремене методе и облици рада за успешно укључивање и квалитетно образовање ученика из осетљивих група

Отвореном комуникацијом ствара се топло, сигурно и подстицајно окружење за индивидуалан раст и развој ученика.

Посебна пажња посвећује се ученицима с тешкоћама у учењу као и даровитим ученицима. Школа сарађује са родитељима и локалном заједницом и на тај начин подстиче партнерске односе.

Школа развија атмосферу позитивног става наставника у односу на ученике којима је потребна додатна подршка, као и стално стручно усавршавање запослених. Школски простор је прилагођен.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ