Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

ОШ "Соња Маринковић"

Новосадска школа "Соња Маринковић" има 947 ученика и посебну пажњу посвећује укључивању деце из осетљивих друштвених група у живот и рад школе. Од 2007. године спроводила је више пројеката који су за циљ имали унапређивање инклузивног образовања. Запослени су похађали различите обуке за развијање наставничких компетенција, а унутар установе спроводи се и хоризонтално учење. У школи се негује тимски рад. Настава је квалитетна и прилагођена свој деци.

У школи се развија позитивна атмосфера, родитељи су укључени у живот и рад школе. Школа промовише инклузивно образовање у локалној заједници.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ