Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Посете установама

Током друге фазе пројекта планира се 108 посета образовним установа, односно, 54 посете годишње.

Стандардни програм посете састоји се из три корака: састанак са управом школе, посета часу/часовима, и завршни састанак са стручним тимом за инклузивно образовање. Посета се завршавама заједнички развијеним планом активности чије спровођење прати просветни саветник надлежне школске управе. Након пружене подршке, учесници ће оценити њену успешност попуњавањем упитника који је припремила Мрежа подршке ИО.

Чланови Мреже подрше ИО имаће менторску подршку од стране чланице Савета Мреже, која ће укључивати саветовање током припремних активности (заједничко планирање активности пре посете), подршку током саме посете, саветодавну подршку током развоја ИОП-а, као и пружање подршке породици и родитељима (након посете).

Прва фаза

У оквиру пројекта Унапређење образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању једна од кључних активности била је пружање непосредне подршке школама и установама  у примени ИО. Планирано је 77 посета (50 у предлогу пројекта и још 27 анексом пројекта)  У периоду октобар 2012. - јул 2013. Мрежа је реалозовала укупно 106 директних подршки образовним установама - 102 посете од стране чланова МИО и 4 студијске посете модел школама за ИО.

Посетама је обухваћено укупно 87 образовних установа:

  • 10 посета у 9 предшколских установа (од којих је један вртић само за децу са сметњама у развоју, а у ПУ Бамби чланови Мреже ишли су два пута).
  • 71 посета у 61 основној школи (у 8 школа ишло се два пута, у једну три пута, а једна од ових посета тицала се укључивања деце са сметњама у развоју из мале домске заједнице у Бањи Ковиљачи у ОШ Вера Благојевић у истом месту).
  • 19 посета у 15 средњих школа (у две се ишло по више пута).
  • 2 посете одвијале су се у 2 специјалне школе.

Кроз ове посете, унапређена је подршка коју школе/установе пружају за 195 деце/ученика са сметњама у развоју (сметње из спектра аутизма, АДХД, сензорне сметње, телесне сметње, интелектуалне сметње и вишеструке сметње).

Најчешћа форма рада током посета били су састанци са СТИО и ИОП тимом (95) и већини ових састанака присуствовали су родитељи са дететом којем се пружа додатна подршка,  затим посете часовима, родитељски састанци, трибине и презентације, састанци са одељењским већем, одељењском заједницом и др.

Кроз ове посете најмање 315 корисника (79 наставника, 76 директора, 9 васпитача, 86 стручних сарадника, 40 родитеља и 25 других корисника  - педагошких асистената, као и мањи број дефектолога, чланова ИРК и представника НВО) је, кроз непосредну професионалну подршку МИО,  оснажено за рад са децом којој је потребна додатна подршка у образовању. Још најмање 800 запослених и родитеља је сензибилисано и информисано о ИО кроз трибине, презентације или састанке организоване током ових посета.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ