Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Одржан шести регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању ШУ Ниш

Шести регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовања одржан је 24.10.2017.г у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу. Састанку је присуствовало 48 учесника – просветни саветници школске управе, кординатори стручних тимова за инклузивно образовање из предшколских установа, основних и средњих школа са територије Нишавског управног округа (из Димитровграда, Бабушнице, Блаца, Куршумлије, Алексинца, Прокупља). Координатори СТИО тимова су психолози, педагози, дефектолози, професори предметне и разредне наставе, што је омогућило размену различитих искустава током дискусије. 

 

Састанак је имао два дела. У првом делу централне теме рада биле су захтеви И изазови транзиционих периода и измене у законској регулативи, важне за инклузивно образовање и образовање деце са сметњама у развоју.

У другом делу састанка разговарали смо о најчешћим изазовима у примени принципа инклузивног образовања са којима се сусрећу запослени у образовању, те начинима превазилажења истих. Теме су биле појашњавање важећих законских одредница , изазови у планирању и писању ИОП-а, али са нагласком на централну тему састанка - начинима повезивања и преношења информација релевантних за квалитетно образовање са једног образовног нивоа на други.

Посебан акценат у овом делу дискусије био је посвећен деловању Мреже подршке инклузивном образовању на терену и упознавању неких од решења која својом делотворношцу могу да буду примери добре праксе.

Закључак учесника је да је организација оваквих састанака веома корисна, а као препорука за даљи рад Мреже подршке ИО је да кроз размену искустава иницира измену образаца који се користе у планирању ИОП-а и да се смањи административна процедура у писању.

Део дискусије односио се и на проналажење начина у унапређењу сарадње са локалном самоуправом која треба да планира буџет тако да се омогући финансирање подршке које су препоручене мишљењима интерресорне комисије .

Сасатанак је реализован у оквиру пројекта „Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција Мреже подршке инклузивном образовању и других запослених за инклузивно образовање“, који спроводи Мрежа подршке инклузивном образовању (МИО) у сарадњи са Групом МОСТ, а у партнерству са УНИЦЕФ-ом, Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ