Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Објављен Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом

У Службеном гласнику Републике Србије бр. 80/2018 објављен је нови Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом. Овим правилником уређују се ближи услови за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом, као и састав и начин рада интерресорне комисије.

Процена се заснива се на целовитом и индивидуализованом приступу детету, ученику и одраслом, са циљем да се пружањем додатне подршке омогући укључивање у образовање, односно, пуна и ефективна друштвена укљученост кроз остваривање права и коришћење услуга и ресурса.

Правилник дефинише шта је додатна подршка, принципе рада Комисије, мере додатне подршке које се реализују на основу мишљења Комисије, као и мере које Комисија препоручује, начин образовања и састав Комисије, поступак процене и начин његовог покретања, мишљење Комисије, праћење остваривања додатне подршке, прикупљање и обраду података, као и извештавање Комисије.

Правилник можете преузети овде

Обрасце можете преузети овде

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ