Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Прича о једном посебном дечаку

2017_ekonomsko_trgovinska_skola_pozarevac_cir.pdf

Ауторке: Сања Новаковић, педагошкиња и Данијела Крсмановић, одељенскистарешина, наставница биологије

Назив школе: Економско-трговинска школа

Место, општина: Пожаревац, Пожаревац

Школска управа: Пожаревац

Пример добре праксе под називом Прича о једном посебном дечаку ауторки Сање Новаковић, педагошкиње, и Данијеле Крсмановић, наставнице биологије и разредног старешине из Економско-трговинске школе из Пожаревца награђен је првом наградом на Конкурсу за примере добре праксе из 2017. године. Пример описује како је ученик који је завршио специјалну основну школу похађао, напредовао и успешно завршио редовну средњу школу. Пример показује како су наставници средње школе препознали потребе за подршком код ученика који долази са веома скромним и оскудним знањем и како су користећи различите видове прилагођавања и успешну сарадњу са родитељем развијали код ученика знања и вештине које ће му бити потребне за живот у заједници. Кроз пример се види како се негује позитивна клима у школи и тимски рад међу запосленима. Прилог раду је план активности

Дечак са аутизмом, уметник

2017_umetnicka_skola_nis_cir.pdf

Аутор: Срђан Веселиновић, професор историје (отац детета)

Назив школе: Уметничка школа Ниш

Место, општина: Ниш

Школска управа: Ниш

Кључне речи: средња школа, спектар аутизма

Аутор примера је професор историје, Срђан Веселиновић описује искуство школовања свог сина који има тешкоће из спектра аутизма у раду под називом Дечак са аутизмом уметник, са којим је учествовао на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2017. године. Пример описује кључне ослонце за успешност инклузивног образовања – прихватање ученика од стране свих актера у школи и подршка да се ученик изрази кроз своје јаке стране.

Девојчица од порцелана

2018_tehnoart_beograd_cir.pdf

Ауторка: Наташа Веселиновић, педагог

Назив установе: „Техноарт Београд“ Škola za mašinstvo i umetničke zanate

Место, општина: Београд, Звездара

Школска управа: Београд

Кључне речи: средња школа, хиперактивност

Рад под називом Девојчица од порцелана ауторке Наташе Веселиновић, педагошкиње из “Техноарт Београд”, Школе за машинство и уметничке занате награђен је трећом наградом на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2018. године. У питању је веома добар, инструктиван пример, вредносно веома убедљив који описује образовање ученице која има тешкоће у комуникацији и образује се по ИОП-у из општеобразовних предмета. Са друге стране, успешно је положила веома захтеван пријемни испит, неоспорно је веома талентована, а њени наставници нашли су начина да је подрже у уметничком развоју, да је разумеју и усмере, те је успешно завршила средњу школу и сада је студенткиња Факултета примењене уметности.У изради рада помогле су Јелена Давичо (наставница практичног рада, смер керамика) и Оливера Петровић (наставница српског језика).

Важније је како него колико - интегрисање ученика миграната у средњошколско окружење

2017_gimnazija_sid_cir.pdf

Аутори: Гордана Павловић, професор српског језика и књижевности и Јован Комленац, школски психолог

Назив школе: Гимназија "Сава Шумановић"

Место, општина: Шид, Шид

Школска управа: Нови Сад

Кључне речи: средња школа, мигранти

Професорка српског језика и књижевности, Годана Павловић, и школски психолог, Јован Комленац из Гимназије у Шиду, за рад под насловом Важније је како него колико, награђени су петом наградом на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања, 2017. године. Овај пример описује како је Гимназија у Шиду, где је постојао отпор и забринутост због присуства великог броја миграната, планирала и реализовала укључивање њихове деце у образовни систем. Приказан је рад са запосленима у школи, са ученицима, њиховим родитељима и мигрантима из кампа, како би се остварио успешан процес укључивања деце миграната у школу.

Ученик који не види и образује се по ИОП-у : Пример добре праксе инклузивног образовања у Шабачкој гимназији

2014_sabacka_gimnazija_cir.pdf

Аутор: Биљана Дробњак, мастер педагог

Назив установе: Шабачка гимназија

Место, општина: Шабац, Шабац

Школска управа: Ваљево

Кључне речи:средња школа, оштећење вида (слепоћа),  прилагођавање метода, приагођавање наставних средстава, сарадња у локалној заједници

На Конкурсу за примере добре праксе Мреже подршке ИО педагошкиња Биљана Дробњак награђена је петом наградом за рад о прилагођавању метода, наставних средстава и материјала и пружање подршке ученику који не види и успешно је завршио Шабачку гимназију.

Укључивање слабовидог ученика у активности каријерног вођења – припрема за студирање по афирмативним мерама

2018_gimnazija_stara_pazova_cir.pdf

Ауторке: Људмила Ракочевић, професорка филозофије, координаторка Тима за каријерно вођење и саветовање и Снежана Вујачић, психолог, одељенски старешина ученика

Назив школе: Гимназија "Бранко Радичевић"

Место, општина: Стара Пазова, Стара Пазова

Школска управа: Нови Сад

Кључне речи: срења школа, оштећење вида, каријерно вођење, припрема за студирање

Људмила Ракочевић, професорка филозофије, координаторка Тима за каријерно вођење и саветовање и Снежана Вујачић, психолог, одељенски старешина ученика из Гимназије “Бранко Радичевић” из Старе Пазове, награђене су шестом наградом на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2018. године за рад Укључивање слабовидог ученика у активности каријерног вођења – припрема за студирање по афирмативним мерама. Пример описује различите мере подршке које је школа пружала ученику који не види на једно око, а на другом му је вид само делимично очуван. Захваљујући томе, ученик постиже одличан успех, али он нема довољно самопоуздања када размишља о наставку школовања, док су родитељи веома скептични. Уз истрајну подршку координаторке Тима за каријерно вођење и саветовање и одељенске старешине, ученик доноси одлуку о упису на студије психологије, успешно полаже пријемни испит. Школа са своје стране успоставља контакт са високошколском установом, што додатно олакшава доношење одлуке.

Аутизам не мора бити препрека

2017_sss_vasa_pelagic_kovin_cir.pdf

Ауторке: Гордана Стојановић, наставник и Драгана Љубојевић, психолог

Назив школе: Средња стручна школа "Васа Пелагић"

Место, општина: Ковин, Ковин

Школска управа: Зрењанин

Кључне речи: средња школа, спектар аутизма

Професорка Гордана Стојановић и психолог Драгана Љубојевић из Средње стручне школе “Васа Пелагић” из Ковина учествовале су на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2017. године са радом Аутизам не мора бити препрека. Пример је целовит, добија се комплетна слика хронологије доброг плана укључивања и подршке ученику. Описана је припрема свих актера – самог ученика, наставника и осталих ученика. Показује отвореност школе да се информише и да унапређује знања и вештине, да прати процес и ефекте пружене подршке, да сарађује са родитељима и да развија тимски рад. Посебна драгоценост која се види у овом примеру јесте колико став запослених у школи, њихов однос и поступци утичу на промене и напредовање у понашању и учењу ученика коме је потребна додатна подршка, али и на ставове и вредности других ученика.

Инклузивни приступ кроз међупредметне компетенције

2018_gimnazija_sava_sumanovic_sid_cir.pdf

Ауторка: Гордана Павловић, професорка српског језика и књижевности

Назив школе: Гимназија "Сава Шумановић"

Место, општина: Шид, Шид

Школска управа: Нови Сад

Кључне речи: средња школа, мигранти

На Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2018. године професорка српског језика и књижевности, Гордана Павловић из Гимназије “Сава Шумановић” из Шида учествовала је са радом Инклузивни приступ кроз међупредметне компетенције. Описано је укључивање у Гимназију ученице мигранткиње из Авганистана која са породицом живи у мигрантском центру. Ученица говори фарси, али познаје и енглески језик, веома је мотивисана за учење, а у Гимназији воде рачуна о развоју међупредметних компетенција, што професорка документује у овом примеру.

Примена знања, вештина и искустава стечених у пројекту “ Менторска подршка ученицима средње школе ромске националности у успешном завршетку школе” на ученике средње школе који су суочени са препрекама за учење и учешће

2018_ekonomsko-trgovinska_paracin_cir.pdf

Ауторка: Светлана Томић, педагог

Назив школе: Економско-трговинска школа

Место, општина: Параћин, Параћин

Школска управа: Јагодина

Кључне речи: средња школа, социјално нестимулативна средина, менторска подршка ученицима ромске националности

На Kонкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2018. године, Светлана Томић,педагог из Економско-трговинске школе из Параћина учествовала је са радом Примена знања, вештина и искустава стечених у пројекту “ Менторска подршка ученицима средње школе ромске националности у успешном завршетку школе” на ученике средње школе који су суочени са препрекама за учење и учешће. У примеру је описана менторска подршка коју је ауторка пружала ученицима ромске националности, али и ученицима који се образују по ИОП-у, чиме је побољшано њихово самопоздање и социјалне вештине.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ