Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Prezentacije sa petog regionalnog sastanka Mreže podrške IO

OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Vranje – škola dobre prakse

Autorka: Vesna Stanković, psihološkinja

Mesto: Stubal, OŠ “Vuk Karadžić”

Datum: 19.03.2014.

OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Vranje – primer dobre prakse

Autorka:  Irena Sošič, učiteljica

Mesto: Stubal, OŠ “Vuk Karadžić”

Datum: 19.03.2014.

Primeri inkluzivne prakse OŠ “Vuk Karadžić”, Stubal

Autorka:  Violeta Ilić, pedagoškinja

Mesto: Stubal, OŠ “Vuk Karadžić”

Datum: 19.03.2014.

Mere podrške učenicima u OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čokot

Autori: Vladica Tošić, učitelj i Učenički parlament OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot

Mesto: Čokot, Niš, OŠ “Desanka Maksimović”

Datum: 24.03.2014.

Prilagođavanje završnog ispita i upis u srednje škole učenika iz osetljivih grupa

Autorka: Snežana Jadranović, prosvetna savetnica

Mesto: Šabac, Centar za stručno usavršavanje

Datum: 21.03.2014.

Specifičnost rada sa slabovidim učenikom: OŠ “Kizur Ištvan”

Autorka: Tatjana Parag, učiteljica

Mesto: Subotica, Nova opština

Datum: 24.03.2014.

Kad hoću mogu više: OŠ “Bora Stanković” Karavukovo

Autorke: Marijana Đukić, pedagoškinja, Nada Stamenković Funtoš, specijalna pedagoškinja, Danijela Stamenković, profesorka razredne nastave, Danijela Nikolić, profesorka razredne nastave

Mesto: Subotica, Nova opština

Datum: 24.03.2014.

Lokalna akcija: umrežavanje institucija lokalne zajednice: OŠ “Miroslav Antić” Čonoplja

Autorka: Zvezdana Uzelac, pedagoškinja

Mesto: Subotica, Nova opština

Datum: 24.03.2014.

Od indeksa do profesionalne orijentacije: OŠ “Đuro Salaj” Subotica

Autorka: Rada Čelebić, koordinatorka tima za IO

Mesto: Subotica, Nova opština

Datum: 24.03.2014.

Vannastavne aktivnosti u OŠ - uključenost dece iz osetljivih grupa: OŠ “Sečenji Ištvan“ Subotica

Autorka: Etel Zuberec, nastavnica

Mesto: Subotica, Nova opština

Datum: 24.03.2014.

Udružimo snage: Predstavljanje lokalne akcije model škole SEŠ Sombor

Autorka: Stamenka Sudar, psihološkinja

Mesto: Subotica, Nova opština

Datum: 24.03.2014.

Studijska poseta oblasti Mozila – Mec: OŠ “Aleksa Dejović”, Sevojno

Autorka: Radica Blagojević

Mesto: Užice, Regionalni centar za  stručno usavršavanje

Datum: 26.03.2014.

Primena inkluzivnog obrazovanja – IOP 3: OŠ “Živan Maričić”, Žiča

Autorka: Danka Tešić, učiteljica

Mesto: Kraljevo, OŠ “IV kragujevački bataljon”

Datum: 27.03.2014.

IOP 3: OŠ “Dragan Marinković”, Adrani

Autori: STIO tim OŠ “Dragan Marinković”, Adrani

Mesto: Kraljevo, OŠ “IV kragujevački bataljon”

Datum: 27.03.2014.

Zastupljenost i primena IO u srednjim školama: ŠU Beogad

Autorka: Gordana Cvetković, prosvetna savetnica, načelnica ŠU Beograd

Mesto: Beograd, Druga ekonomska škola

Datum: 26.03.2014.

Radionica bez naslova, ali ne i bez smisla: Diskalkulija – Disleksija – Disgrafija- Poremećaj pažnje – Hiperaktivnost- Darovita deca: OŠ „Svetozar Marković“, Kragujevac

Autorka: Gordana Gajić, učiteljica

Mesto: Kragujevac, OŠ “Milutin i Draginja Todorović”

Datum: 01.04.2014.

Prelazak učenika kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška iz osnovne u srednju školu

Autorka: Mila Todorović, prosvetna savetnica ŠU Kragujevac

Mesto: Kragujevac, OŠ “Milutin i Draginja Todorović”

Datum: 01.04.2014.

Lokalna akcija “Da svako ima svoje mesto pod suncem”: OŠ “Bata Bulić”, Petrovac na Mlavi

Autorka: Biljana Životić, učiteljica

Mesto: Smederevo, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Datum: 27.03.2014.

Postupci i procedure pružanja dodatne podrške u obrazovanju i vaspitanju dece/učenika u predškolskim ustanovama i osnovnim školama

Autori: Milica Dimitrova, psihološkinja, Vojislav Veljović, pedagog, Danijela Ađanin, profesorka razredne nastave

Mesto: Kruševac, Centar za stručno usavršavanje

Datum: 27.03.2014.

Rad sa decom sa razvojnim smetnjama – primeri dobre prakse u vrtiću “Biseri”: PU “Nata Veljković”

Autori: T. Azdejković, D. Lapčević, G. Ratajac i A. Todosijević, vaspitači, D. Dunđerović i M. Sredojević, stručni saradnici, roditelji dece

Mesto: Kruševac, Centar za stručno usavršavanje

Datum: 27.03.2014.

Unapređivanje saradnje predškolskih ustanova i osnovnih škola u radu sa učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška

Autori: Jasmina Jovanović, profesorka razredne nastave

Mesto: Kruševac, Centar za stručno usavršavanje

Datum: 27.03.2014.

Vršnjački pristup – mladi kao nosioci razvoja

Autorka: M.A. Tamara Borovica – Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za pedagogiju

Mesto: Novi Sad, OŠ “Marija Trandafil”

Datum: 31.03.2014.

Specifični problemi u učenju (disleksija, disgrafija i diskalkulija): OŠ “Milan Mijalković”

Autorka: Ljubica Jokić, stručna saradnica

Mesto: Jagodina, OŠ “Milan Mijalković”

Datum: 04.04.2014.

Kako pružiti dodatnu obrazovnu podršku učeniku sa teškoćama u čitanju i pisanju: OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, profesorka razredne nastave

Mesto: Pančevo, OŠ “Isidora Sekulić”

Datum: 28.03.2014.

Podrška učenicima prilikom prelaska iz razredne u predmetnu nastavu: OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Autorka: Dragana Malidžan Vinkić, profesorka srpskog jezika i književnost

Mesto: Pančevo, OŠ “Isidora Sekulić”

Datum: 28.03.2014.

 
 

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF