Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Prezentacije sa studijskih poseta ŠU

Predstavljanje ŠU Kragujevac

Autor: Radojko Damjanović, načelnik ŠU Kragujevac

Mesto: Novi Sad, OSMŠ “Isidor Bajić”

Datum: 10.06.2014.

Studijska poseta ŠU Kragujevac i ŠU Novi Sad

Autorka: Sonja Miladinović, prosvetna savetnica ŠU Novi Sad

Mesto: Novi Sad, OSMŠ “Isidor Bajić”

Datum: 10.06.2014.

ŠU Zrenjanin

Autor: Svetlana Kočiš, prosvetna savetnica ŠU Zrenjanin

Mesto: Žabalj, OŠ “Miloš Crnjanski”

Datum: 30.06.2014.

Inkluzivno obrazovanje – kvalitetno obrazovanje za sve

Autor: Sonja Miladinović, prosvetna savetnica ŠU Novi Sad

Mesto: Žabalj, OŠ “Miloš Crnjanski”

Datum: 30.06.2014.

Uloga Školske uprave u implementaciji inkluzivnog obrazovanja

Autorka: Gordana Cvetković, načelnica ŠU Beograd

Mesto: Beograd, Jakovo, Klub “S”

Datum: 09.07.2014.

Razvoj inkluzivnog obrazovanja iz ugla spoljašnjih evaluatora

Autorka: Tatjana Živanović, koordinatorka za inkluzivno obrazovanje ŠU Niš

Mesto: Beograd, Jakovo, Klub “S”

Datum: 09.07.2014.

Prikaz razvoja inkluzivnog obrazovanja u Dizajnerskoj školi, Beograd

Autorke: Jelena Medaković, direktorka škole i Ljiljana Radovanović, profesor grafike

Mesto: Beograd, Jakovo, Klub “S”

Datum: 09.07.2014.

Razvoj inkluzivnog obrazovanja u ŠU Leskovac ili doprinos školske uprave razvoju inkluzivnog obrazovanja

Autor: Lidija Nešić, prosvetna savetnica ŠU Leskovac

Mesto: Niš, Hotel Aleksandar

Datum: 12.09.2014.

Razvoj inkluzivnog obrazovnja iz ugla eksternih evaluatora Školske uprave Niš

Autorka: Tatjana Živanović, prosvetna savetnica ŠU Niš

Mesto: Niš, Hotel Aleksandar

Datum: 12.09.2014.

Inkluzivno obrazovanje u OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot: projekti

Autor: Ljiljana Radovanović Tošić, direktorka

Mesto: Niš, Hotel Aleksandar

Datum: 12.09.2014

Mere podrške učenicima u OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot

Autor: Valentina Veljković Nikolić, koordinatorka STIO

Mesto: Niš, Hotel Aleksandar

Datum: 12.09.2014.

Inkluzivno obrazovanje i stručni tim za inkluzivno obrazovanje u OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot

Autor: Vladica Tošić, koordinator STIO

Mesto: Niš, Hotel Aleksandar

Datum: 12.09.2014.

Primer dobre prakse OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot, istureno odeljenje Gornje Međurovo

Autor: Dragana Torbica, učiteljica

Mesto: Niš, Hotel Aleksandar

Datum: 12.09.2014.

Primer dobre prakse OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot: dečak sa poteškoćama iz spektra autizma

Autorka: Milena Stanković, učiteljica

Mesto: Niš, Hotel Aleksandar

Datum: 12.09.2014.

Razvoj inkluzivog obrazovaja u ŠU Požarevac: iz ugla spoljašnjeg vrednovanja

Autor: ŠU Požarevac

Mesto: Veliko Gradište, Srednja škola

Datum: 03.10.2014

Razvoj inkluzivog obrazovaja u ŠU Požarevac: vizura koordinatora za inkluzivno obrazovanje

Autor: ŠU Požarevac

Mesto: Veliko Gradište, Srednja škola

Datum: 03.10.2014

Prikaz rada model škole inkluzivnog obrazovanja: OŠ „Bata Bulić“, Petrovac na Mlavi

Autor: Milena Vasić, pedagoškinja

Mesto: Veliko Gradište, Srednja škola

Datum: 03.10.2014.

 
 

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF