Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Prezentacije sa sastanka članova Mreže podrške IO u Šapcu

Rezultati praćenja stanja inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji

Autorka: Prof. dr Tinde Kovač Cerović, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16.10.2015.

Dometi u radu Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju: prikaz ključnih nalaza monitoringa rada MIO

Autorka: Prof. dr Dragica Pavlović Babić, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Kreiranje inkluzivnog okruženja u školi razvijanjem saradničkog odnosa

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Opšta pitanja nastave i učenja

Autorka: Dragana Malidžan Vinkić, Grupa za socijalnu inkluziju MPNTR

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Uloga ličnog pratioca deteta u nastavi

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Opšta pitanja u vezi prakse IO

Autorke: Sonja Paripović, učiteljica i Dragica Miražić Nemet, nastavnica građanskog vaspitanja, OŠ “Sonja Marinković”, Novi Sad

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Vršnjačka podrška i rad na socijalizaciji

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Nespecifične veštine

Autorka: Gordana Ninkov, OŠ “Desanka Maksimović”, Bačka Palanka

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Оbrazovanje učenika sa teškocama iz autističnog spektra

Obuka članova MIO: „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Snežana Kidžin, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Skica časa srpskog jezika - treći razred

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Snežana Kidžin, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Nastavni listovi za srpski jezik - treći razred

Obuka članova MIO: „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Snežana Kidžin, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Nastavni listic 2 - srpski jezik

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Snežana Kidžin, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Čitamo amit - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Čitanje – klikni na reč - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Čitanje reči sa r - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Dva jarca - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Glagoli - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Igra Zapamti i zapiši reč amitonserju - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Pisanje - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Početno čitanje kraće reči 1 - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Početno čitanje kraće reči 2 - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Deda i repa – sliko priča - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Igra pročitaj - napiši dž, đ 1. nivo - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Igra Pročitaj slog - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Jabuka – adaptacija teksta - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Lakomi mečići - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

Slikovno pismo u jesen - prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima

Obuka članova MIO „Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju“ – modul Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju

Autorka: Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

Mesto: Sastanak MIO, Šabac, Hotel Sloboda

Datum: 16-18.10.2015.

 
 

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF