Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Naša izdanja

Priručnik za prilagođavanje pristupa obrazovanju učenika iz osetljivih grupa sa primerima dobre pakse

Autorke: Milena Jerotijević i Snježana Mrše

Godina: 2015

Priručnik za prilagođavanje pristupa obrazovanju učenika iz osetljivih grupa sa primerima dobre pakse nudi osnovne smernice i mnoštvo praktičnih ideja i postupaka koji mogu biti od velike koristi prilikom planiranja i sprovođenja inkluzije u vaspitanju i obrazovanju. On ne nudi gotova rešenja za prilagođavanje pristupa obrazovanju i vaspitanju učenika iz osetljivih grupa, već vas, kroz kratke prikaze i analize primera dobre prakse, poziva da se kritički osvrnete na postojeću praksu i učinite bar još korak, dva, kako bi ona postala kvalitetnija i inkluzivnija.

Priručnik je namenjen prvenstveno nastavnicima, ali i svim drugim akterima koji su zainteresovani za unapređivanje vaspitno-obrazovne prakse i koji iz svojih različitih uloga i uglova gledanja, žele da daju doprinos uključivanju dece iz osetljivih grupa u redovan obrazovni sistem u Srbiji.

Priručnik je zasnovan na iskustvima naših stručnjaka i inovativnih vaspitača i nastavnika iz predškolskih i školskih ustanova. Sve što ćete u njemu naći oprobano je u našoj vaspitno-obrazovnoj praksi i izvedeno je iz nje. U njegovom pisanju, uz autorke i priređivačice, učestvovalo je više od 60 vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika i direktora iz različitih ustanova iz 20 gradova i mesta širom Srbije.

Neredigovana verzija priručnika dostupna je samo u elektronskoj formi.

Priručnik za prosvetne inspektore

Ova publikacija je obezbeđena u okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju“.

Ovaj priručnik je prvenstveno namenjen prosvetnim inspektorima i ima za cilj da omogući bolje razumevanje primene zakonskih i podzakonskih akata o inkluzivnom obrazovanju u predškolskim i školskim ustanovama u Srbiji.

Sadržaj priručnika je izložen u tri poglavlja. Nakon uvodnog dela o inkluzivnom obrazovanju, u prvom poglavlju se objašnjava ko ima pravo na dodatnu podršku u obrazovanju i kakva je putanja donošenja odluka. U drugom poglavlju se govori o načinima ostvarivanja prava na dodatnu podršku u obrazovanju i individualni obrazovni plan (IOP). Ova poglavlja su pisana na osnovu odabranih tekstova iz Priručnika za planiranje i pisanje individualnog obrazovnog plana1 koji, zainteresovanim čitaocima nudi detaljne prikaze svih postupaka i tehnika, kao i primere izrađenih IOP-a.

U trećem poglavlju prikazane su greške koje čine obrazovne ustanove kada primenjuju inkluzivno obrazovanje ili obrazovanje po IOP-u. Ovo poglavlje je pisano na osnovu iskustava Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju u Srbiji i intervencijama u najtežim slučajevima kršenja prava detata na obrazovanje tj. nepoštovanja odredbi ZOSOV-a i podzakonskih akata koji se odnose na inkluzivno obrazovanje. Uz priručnik su dati i prilozi, koji sadrže dodatne informacije i dokumenta, korisna za ostvarivanje inkluzivnog obrazovanja u našim ustanovama.

Liflet Mreže
OŠ “Aleksa Dejović”, Sevojno liflet

U okviru lokalne akcije “Umrežavanjem do kvalitetnijeg obrazovanja za sve” OŠ “Aleksa Dejović”, Sevojno štampan je lifle.

Pružanje dodatne podrške deci u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite

U okviru lokalne akcije “Da svako ima svoje mesto pod suncem” OŠ “Bata Bulić” iz Petrovca na Mlavi odštampana je brošura za roditelje pod naslovom Pružanje dodatne podrške deci u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.

OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot liflet

U okviru lokalne akcije “Korak dalje” OŠ “Desanka Maksimović” iz Čokota, Niš je štampala liflet.

OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot poster

U okviru lokalne akcije “Korak dalje” škola je štampala poster.

Imam pravo na ...

U okviru lokalne akcije “Umrežavanja institucija lokalne zajednice” OŠ Miroslav Antić, Čonoplja odštampan je vodič za decu i roditelje pod naslovom “Imam pravo na ...”.

Udružimo snage

Tokom lokalne akcije “Udružimo snage” Srednje ekonomske škola iz Sombora odštampan je flajer pod istim nazivom.

Adresar lokalnih ustanova, organizacija, udruženja

Tokom realizovanja lokalne akcije “Spajalica” napravljen je Adresar lokalnih ustanova, organizacija, udruženja.

Predlozi za procedure i protokole o razmeni informacija i podršku tranziciji dece/učenika sa jednog na drugi nivo obrazovanja

Tokom lokalne akcije “Podrška u tranziciji dece/učenika iz jednog u drugi obrazovni nivo” utvrđeni su Predlozi za procedure i protokole o razmeni informacija i podršku tranziciji dece/učenika sa jednog na drugi nivo obrazovanja.

Koja je moja uloga u inkluzivnom obrazovanju?
 
 

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF