Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Publikacije

Priručnik za planiranje i pisanje individualnog obrazovnog plana

Autorke: Snježana Mrše i Milena Jerotijević

Izdavač: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – DILS projekat

Godina: 2012

Priručnik za planiranje i pisanje individualnog obrazovnog plana je organizovan tako da prati prirodni tok izrade individualnog obrazovnog plana koji sadrži tri osnovne faze: planiranje, primenu i procenu (vrednovanje), koje se u praksi ciklično ponavljaju i nadograđuju. Kroz šest poglavlja, priručnik opisuje utvrđivanje i ostvarivanje prava na IOP, planiranje i pisanje IOP-a, primenu i praćenje IOP-a, vrednovanje i izmene IOP-a. Priručnik sadrži i primere  različitih vrsta izrađenih IOP-a. Uz priručnik su dati i prilozi koji sadrže dodatna dokumenta, uputstva i obrasce korisne za ostvarivanje IOP-a u ustanovama u Srbiji.

Neredigovana verzija priručnika dostupna je samo u elektronskoj formi.

Priručnik za rad interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

Autori/autorke: Vladan Jovanović, Valentina Zavišić, Snežana Lazarević, Milena Jerotijević

Izdavač: Ministarstvo prosvete, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja

Godina: 2010.

Donošenjem Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u avgustu 2009. godine, u Republici Srbiji su stvoreni uslovi da se kroz sistemsku i institucionalnu podršku omogući uspešno uključivanje i napredovanje svakog deteta u procesu obrazovanja. U tom smislu, jedna od najvažnijih aktivnosti, a na osnovu čl. 98. ovog Zakona jeste donošenje Pravilnika o dodatnoj  obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku, u čijoj izradi su učetstvovali Ministarstvo prosvete, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalne politike.

Priručnik za rad interresorne Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene  ili socijalne podrške detetu jeste svojevrsni vodič koji stručnjacima angažovanim u Komisiji treba da pomogne u primeni  Pravilnika, kao i da obezbedi informacije neophodne za kvalitetan rad. Priručnik je namenjen i organima lokalnih samouprava kako bi svoj rad uskladili sa zakonskim novinama u ovom području.

Stručna javnost, roditelji, institucije koje pripadaju relevantnim sektorima, kao i šira javnost, takođe će biti zainteresovani za delovanje Komisije, a Priručnik im pruža osnovne informacije.

Vodič za roditelje dece kojoj je potrebna dodatna podrška u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite

Autorke: Biljana Janjić, Kosana Beker, Nataša Milojević

Izdavač: Ministarstvo prosvete, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja

Godina: 2010.

Ovaj Vodič je namenjen roditeljima i starateljima deteta kome je usled različitih društvenih i životnih okolnosti potrebna dodatna podrška da bi uspešno i ravnopravno bilo uključeno u obrazovanje, kao i druge sfere života, da bi napredovalo i ostvarilo svoja prava prvenstveno pomoću novog mehanizma interresorne Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu. 

Uloga Vodiča je da predstavi osnovne principe  funkcionisanja interresorne Komisije i pomogne roditelju/staratelju deteta kome je potrebna dodatna podrška da se upozna sa postupkom i svim fazama rada Komisije radi potpunog ostvarenja prava svog deteta.

Osnovne informacije za roditelje dece kojoj je potrebna dodatna podrška u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite

Autorke: Biljana Janjić, Kosana Beker, Nataša Milojević

Izdavač: Ministarstvo prosvete, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja

Godina: 2010.

Ova brošura sadrži najvažnije informacije o sastavu, načinu rada i principima funkcionisanja Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu.  Brošura je skraćena verzija Vodiča koji je namenjen roditeljima i starateljima deteta kome je usled različitih društvenih i životnih okolnosti potrebna dodatna podrška da bi uspešno i ravnopravno bilo uključeno u obrazovanje, kao i druge sfere života, da bi napredovalo i ostvarilo svoja prava prvenstveno pomoću funkcionisanja novog mehanizma - interresorne Komisije.

Zbirka primera inkluzivne prakse: Inkluzivno obrazovanje : razvoj i primena delotvronog modela inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

Priredila: Biljana Janjić

Izdavač: Ministarstvo prosvete Republike Srbije

Godina: 2010.

Zbirka primera inkluzivne prakse u Srbiji je jedan od produkata projekta "Razvoj funkcionalnog modela inkluzivnog obrazovanja u Srbiji" . U projekat je uključeno osam redovnih osnovnih škola i jedna srednja škola koje su do sada razvijale inkluzivnu praksu sa ciljem da se dalje razviju modeli uključivanja dece sa posebnim obrazovnim potrebama i prikažu postojeći primeri iz prakse.

Aspekti i koraci inkluzivnog obrazovanja koje su škole pilotirale su: povećanje kompetencija nastavnika za individualizaciju učenja; procena i opis deteta za potrebe pisanja individualnog obrazovnog plana (IOP-a); pravljenje portfolija za dete; predlog školskog pravilnika o asistenciji u nastavi; plan uključivanja dece iz osetljivih grupa u život škole i plan saradnje sa roditeljima i njihovo uključivanje u život škole.

Priručnik za inkluzivni razvoj škole: upotreba Indeksa za inkluziju za razvoj inkluzivne kulture, politike i prakse

Autori: Tony Booth & Mel Ainscow

Priredile: Jasmina Đelić, Jelena Najdanović Tomić, mr Danijela Vuković, Dušanka Gačić Bradić, Ljiljana Došen

Izdavač: Save the Children UK SEE – Program za Srbiju i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Godina: 2010.


Sa ciljem pružanja podrške obrazovno-vaspitnim ustanovama u planiranju, realizaciji i praćenju aktivnosti kojima će biti podržan inkluzivni razvoj, u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, pripremljen je priručnik za samovrednovanje, vrednovanje i razvoj inkluzivnosti u osnovnim i srednjim školama. Dokument pod nazivom Priručnik za inkluzivni razvoj škole predstavlja adaptaciju originalnog dokumenta Indeks za inkluziju, čiji su autori Toni But i Mel Ajnskov, a izdavač Centar za proučavanje inkluzivnog obrazovanja (Centre for Studies on Inclusive Education) iz Bristola.

Vodič za unapredjivanje inkluzivne obrazovne prakse

Autori: Darinka Radivojević, Milena Jerotijević, Tatjana Stojić, Dušanka Ćirović, Ljiljana Radovanović-Tošić, Danica Kocevska, Sonja Paripović, Gordana Josimov, Ivana Vasiljević, Ljiljana Stojanović, Vesna Stanaćev, Dragan Kuveljić, Vladan Seizović

Izdavač: Fond za otvoreno društvo

Godina 2007.

“Ovaj Vodič predstavlja pokušaj da se zainteresovanom i refleksivnom praktičaru pruži štivo koje će ga podstaći da sagleda svoju praksu iz perspektive inkluzivnih vrednosti, da zastupa inkluzivnu orijentaciju u obrazovnom prostoru svoga okruženja i da kreativno unapređuje svoj pristup, obogaćujući ga postojećim iskustvima i metodičkim rešenjima.

Ovaj Vodič predstavlja pokušaj da se nastavnicima, obrazovnim ustanovama, roditeljima, učenicima, lokalnim zajednicama, kao i drugim učesnicima u obrazovnom procesu, predstave realnost i mogućnosti inkluzivnog obrazovanja kod nas da bi zajednički delovali i učestvovali u izgradnji inkluzivne klime u našem obrazovanju i društvu u celini.

Ovaj Vodič predstavlja izraz uverenja i želje jedne relativno brojne grupe stručnjaka različitih profesija koji svi imaju dugogodišnje iskustvo u području obrazovanja i u području rada sa decom i mladima uopšte, i decom i mladima iz marginalizovanih grupa, da je potrebno i moguće promeniti naš obrazovni sistem tako da odgovara potrebama deteta i učenika, uvažava prava svih članova društva i doprinosi smanjenju siromaštva i savremenom razvoju naše zemlje.”

Nastao je u okviru projekta Inkluzivno obrazovanje – Od prakse ka politici

Inkluzivno obrazovanje – odabrani materijali za čitanje

Autori:

Priređivač: Ministarstvo prosvete Republike Srbije

Izdavač: nije objavljeno

Godina: 2010

Dokument sadži dva priloga:

Prilog 1: Izvodi iz zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Prilog 2:  Treće poglavlje priručnika Šta je zaista inkluzivno obrazovanje? Koncepti i pristupi (Stubbs, Sue: Inclusive education where there are few resources, 2008, The Atlas Alliance)

http://www.atlas-alliansen.no/novus/upload/file/Atlas%20publikasjoner/Inclusive%20Education%202008%20liten.pdf)

Neobjavljen materijal sa nacionalne obuke „Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni planovi“

Zbirka alatki za planiranje individualnog obrazovanja : izabrane alatke iz Vodiča kroz resurse za nastavnike (Britanska Kolumbija, 2009)

Autori:

Priređivač: Ministarstvo prosvete Republike Srbije

Izdavač: nije objavljeno

Godina: 2010

Ovaj tekst donosi Izabrane alatke iz Vodiča kroz resurse za nastavnike (Britanska Kolumbija, 2009) i sadrži Alatke za saradnju sa roditeljima, Alatke za nastavnike i učenike, Alatke za planiranje i primenu IOPa, Kontrolnu lista za prilagođavanja, Pomoć u učenju i podrška u učionici za učenike srednjih škola, Matricu za više predmeta, Postavljanje opštih i konkretnih SMART ciljeva i Alatke za saradnju u tumu 

Neobjavljen materijal sa nacionalne obuke „Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni planovi“

Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Priredile: Raisa Venelainan  i  Milena Jerotijević

Izdavač: Ministarstvo prosvete Republike Srbije

Godina: 2010

Ova brošura nudi praktične savete i strategije o tome kako podučavatiučenike sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. U većini slučajeva, strategije neće pomoći samo deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, već će od njih imati koristi svi učenici u učionici

Priručnik za zaposlene u vrtićima i školama: primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

Autorke: Biljana Janjić, Nataša Milojević, Snežana Lazarević

Izdavač: Udruženje studenata sa hendikepom

Godina: 2012

Priručnik za zaposlene u vrtićima i školama: primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji nastao je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za primenu zakona i praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama u Srbiji“, koji je Udruženje studenata sa hendikepom (USH), u partnerstvu sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali i Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI-S, i uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, sprovelo u periodu decembar 2010 – decembar 2012.

Priručnik je namenjen praktičarima i praktičarkama koji sprovode inkluzivno obrazovanje u vrtićima i školama, ali i svim ostalim zainteresovanim osobama koje su uključene u procese obrazovanja i obezbeđivanja (dodatne) podrške u obrazovanju. Ideja da se postojeća literatura iz oblasti primene inkluzivnog obrazovanja dopuni komplementarnom publikacijom, u kojoj se pružaju odgovori na pitanja sa kojima su se aktivisti i aktivistkinje partnerskih organizacija susretali tokom procesa zagovaranja i promovisanja inkluzivnog obrazovanja i pružanja konkretnih oblika podrške, nastala je još u vreme pripreme za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, pre početka školske 2010/2011. godine. Priručnik takođe pokušava da odgovori na neka od pitanja, nedoumice ili situacije i probleme iz prakse o kojima surazmenjivali iskustva i diskutovali roditelji, stručne saradnice i saradnici, nastavno osoblje i drugi tokom različitih aktivnosti partnerskih organizacija (uključujući i tribine u okviru Dana inkluzivnog obrazovanja u deset škola i akreditovane obuke Inicijative za inkluziju VelikiMali koje su održane u sedam osnovnih škola u Srbiji), kao i putem kontakt formulara na sajtu www.inkluzivno-obrazovanje.rs, Fejsbuk strane i grupe Inkluzivno obrazovanje i kroz telefonske i e-mail kontakte i savetovanja.

Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja

Nacionalni prosvetni savet je 19.04.2011. godine na 60. sedinici usvojio dokument Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja.
Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisane su mere za unapređivanje kvaliteta nastave i postavljeni su ciljevi i opšti ishodi u skladu sa vizijom obrazovanja i vaspitanja kao osnove „društva zasnovanog na znanju“.  U definisanim ciljevima i ishodima obrazovanja i vaspitanja učenika naglasak je stavljen na opšte kompetencije i razvoj specifičnih znanja i veština za život u savremenom društvu. Stoga je uloga nastavnika višestruka, jer treba da:

  • Razvija ključne kompetencije kod učenika koje ih osposobljavaju za život i rad i na taj način im pruža osnovu za dalje učenje;
  • Pruža dodatnu podršku učenicima iz osetljivih društvenih grupa, talentovanim učenicima i učenicima sa teškoćama u razvoju,  da ostvare obrazovne i vaspitne potencijale u skladu sa sopstvenim mogućnostima.

Nastavničke kompetencije određuju se u odnosu na ciljeve i ishode učenja i treba da obezbede profesionalne standarde o tome kakvo se poučavanje smatra uspešnim.

Odnose se na kompentencije za:

  • Nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave;
  • Poučavanje i učenje;
  • Podršku razvoju ličnosti učenika;
  • Komunikaciju i saradnju.
Razumevanje i odgovor na potrebe dece u inkluzivnim učionicama: vodič za nastavnike

Izdavač: Inkluzivno obrazovanje Odsek za osnovno obrazovanje Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu

Godina: 2001.

Vodič upućuje nastavnike na praktične načine za suočavanje sa decom koja imaju posebne poteškoće u učenju.

On se može koristiti kao studijska knjiga sam po sebi  ili kao vodič za grupe nastavnika koji studiraju zajedno. On bi trebalo da pomogne nastavnicima koji već imaju decu sa smetnjama u razvoju  u svojim odeljenjima i   nastavnicima koji imaju ograničeno iskustvo ali koji žele da nauče više.

Moj sin Stefan – iskustvo porodice dečaka sa autizmom uključenog u redovno obrazovanje

Autorka: Snežana Lazarević

Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Godina: 2009

Kako je i zašto je nastao ovaj tekst (iz publikacije)

"Kada je počelo Stefanovo školovanje, po prvi put sam poželela da opišem njegovo ponašanje i funkcionisanje da bih njegovoj učiteljici olakšala rad sa njim. Taj prvi tekst nikada nije bio u potpunosti završen, između ostalog i zbog toga što je učiteljica Zejna vrlo brzo uspela da sa njim ostvari takav kontakt i razumevanje da joj objašnjenja ove vrste nisu bila potrebna. Tek kada smo se suočili sa predmetnom nastavom i kada je Stefan trebalo da se prilagođava mnogo većem broju nastavnika i nastavnica koji su radili sa njim, ponovo sam pokušala da opišem svoje dete, jer sam smatrala da u kratkim pojedinačnim susretima sa njima neću biti u stanju da kažem sve ono što mislim da je važno da znaju. I tako su tokom oktobra 2008. godine Stefanovi nastavnici/ce dobili tekst koji je poslužio kao osnova ove publikacije."

Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike
 
 

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF