Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Prvi pismeni zadatak u V razredu

2018_jovan_jovanovic_zmaj_surdulica.pdf

Autorka: Ljiljana Jović, nastavnica srpskog jezika

Naziv škole: OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"

Mesto, opština: Surdulica, Surdulica

Školska uprava: Leskovac

Ključne reči: osnovna škola, intelektualne teškoće, srpski jezik

Ljiljana Jović, nastavnica srpskog jezika u OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” iz Surdulice, na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2018. godine nagrađena je petom nagradom. U ovom primeru je opisano kako je prevaziđen strah i velika nesigurnost kako učenica koja se obrazuje po IOP-u 2 da radi pismeni zadatak iz srpskog jezika zajedno sa ostalim učenicima. Predstavlja jedan od mogućih postupaka pružanja podrške učenici koji je nastavnica primenjivala.

Čarobnjak

2015_jasmina_begovic_petrovaradin_lat.pdf

Autorka: Jasmina Begović, profesorka razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Jovan Dučić"

Mesto, opština: Petrovaradin, Novi Sad

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: osnovna škola, retke bolesti, učenje putem Skajpa

Na Konkursu za primere dobre prakse (2015), rad pod nazivom “Čarobnjak” profesorke razredne nastave Jasmine Begović iz OŠ “Jovan Dučić” iz Petrovaradina nagrađen je petom nagradom. Opisano je uključivanje dečaka koji boluje od retke bolesti u rad odeljenja putem Skajpa.

Video-nastavnik

2017_samu_mihalj_backo_petrovo_selo.pdf

Autor: Atila Arpaš, nastavnik matematike

Naziv škole: OŠ "Šamu Mihalj"

Mesto, opština: Bačko Petrovo selo, Bečej

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: osnovna škola, intelektualne teškoće, matematika

Za svoj rad Video nastavnik, profesor matematike Atila Arpaš iz Bačkog Petrovog sela nagrađen je šestom nagradom na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja, 2017. godine. Ovaj primer opisuje kako kreativno i konstruktivno korišćenje video materijala može da zameni neposredno angažovanje nastavnika u radu sa učenikom tokom časa. Opisan je postupak i priložen video materijal koji predstavlja prilagođen pristup rada na času matematike (konstrukcija trouglova i deljenje), nakon što je nastavnik procenio da je to za učenicu optimalan vid podrške. Takođe, kada se jednom kreira ovakav materijal i metodologija, to se, uz promišljanje, može koristiti i u radu sa  drugim učenicima kojima je potrebna podrška.

Tranzicija dece iz osetljivih grupa iz predškolske ustanove u osnovnu školu

2018_sonja_marinkovic_n_sad_tatjana.pdf

Autorka: Tatjana Surdučki, stručna saradnica, pedagoškinja

Naziv škole: OŠ "Sonja Marinković"

Mesto, opština: Novi Sad, Novi Sad

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: osnovna škola, intelektualne teškoće, teškoće u kretanju, tranzicija iz predškolske ustanove u školu

Pedagoškinja Tatjana Surdučki iz OŠ “Sonja Marinković” iz Novog Sada učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2018. godine sa radom Tranzicija dece iz osetljivih grupa iz predškolske ustanove u osnovnu školu. U primeru su opisane sve aktivnosti koje je preduzela škola ostavarujući saradnju sa predškolskom ustanovom kako bi se devojčici koja ima intelektualne i motoričke teškoće olakšao proces tranzicije i kako bi svi bili na vreme pripremljeni za polazak u prvi razred – od deteta, preko roditelja do svih zaposlenih u školi i učiteljice.

Oseti, prihvati i pomozi!

2017_pavle_savic_beograd.pdf

Autorke: Dragana Pavlović, master profesor nemačkog jezika i književnosti i Mirjana Damljanović, master profesor engleskog jezika i književnosti

Naziv škole: OŠ "Pavle Savić"

Mesto, opština: Beograd, Zvezdara

Školska uprava: Beograd

Ključne reči: osnovna škola, spektar autizma, strani jezici

Profesorka nemačkog jezika i knjigežnovsti Dragana Pavlović, i engleskog jezika i književnosti Mirjana Damljanović, u svom radu pod nazivom Oseti, prihvati, pomozi! opisuju kako je učenik koji ima velike teškoće u čitanju i pisanju, koji ne poznaje sva slova latinice i otežano uči i pamti, učio nemački i engleski jezik. Prikazano je kako su nastavnica nemačkog i engleskog zajedno planirale i realizovale nastavu sa celim odeljenjem i podsticale i učešće drugih učenika u pružanju podrške ovom učeniku. Nastavnice su koristile digitalne udžbenike i druga vizuelna sredstva.

Opis primera dobre prakse inkluzivnog obrazovanja u OŠ „Zdravko Gložanski“, Bečej

2015_margarita_bercek_becej_lat.pdf

Autorka: Margarita Berček, psihološkinja

Naziv škole: OŠ "Zdravko Gložanski"

Mesto, opština: Bečej, Bečej

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: osnovna škola, fizički invaliditet, intelektualne teškoće

Margarita Berček, psihološkinja iz Osnovne škole "Zdravko Gložanski" iz Bečeja u ovom radu predstavlja životnu priču i školovanje dečaka sa fizičkim invaliditetom koji je od rođenja do polaska u školu živeo u ustanovama socijalne zaštite. Nakon smeštaja u hraniteljsku porodicu, dečak polazi u redovnu osnovnu školu u mestu u kome živi.

Tri lake tehnike - tehnika ''interaktivnog čitanja'' u podučavanju dečaka sa smetnjama iz spektra autuzma - tehnika karata sa imenima dece - brojevna prava sa skakačem : primer dobre prakse inkluzivnog obrazovanja u OŠ “Desanka Maksimović“, Čokot, Niš

2014_tri_lake_tehnike_lat.pdf

Autor: Vladica Tošić, profesor razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Desanka Maksimović"

Mesto, opština: Čokot, Niš

Školska uprava: Niš

Klučne reči: osnovna škola, spektar autizma, učenje čitanja, učenje osnovnih računskih operacija

Na  Konkursu za primere dobre prakse (2014),  Mreža podrške IO nagradila je specijalnom nagradom učitelja Vladicu Tošića iz Niša za tekst o tri interesantne i lake tehnike koje primenjuje u radu  sa svojim učenicima u podučavanju čitanja i računanja, a koje doprinose aktivnom učešću, učenju i razvoju samopouzadanja svih učenika.

Pružanje dodatne podrške učeniku prvog razreda koji boluje od dijabetesa

2017_ivo_lola_ribar_sutjeska.pdf

Autorka: Marica Meljanac, profesorka razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Ivo Lola Ribar"

Mesto, opština: Sutjerska, Sečanj

Školska uprava: Zrenjanin

Ključne reči: osnovna škola, hronične bolesti, prihvaćenost u grupi

Primer dobre prakse profesorke razredne nastave Marice Meljanac pod nazivom Pružanje dodatne podrške učeniku prvog razreda koji boluje od dijabetesa iz OŠ „Ivo Lola Ribar“ iz Sutjeske odabran je za objavljivanje na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine. Ovo je primer u kome je opisano kako se zahvaljujući pozitivnom stavu i prihvatanju deteta i želji da mu se omogući ravnopravno učešće u vršnjačkoj grupi stvara pozitivna atmosfera u odeljenju, a onda i u celoj školi. Da bi pružila podršku učeniku koji boluje od dijabetesa, učiteljica najpre radi na sopstvenoj edukaciji, na edukaciji vršnjaka iz odeljenja i njihovih roditelja, a onda i na edukaciji svih učenika i zaposlenih u školi. Zahvaljujući tome, učenik sa dijabetesom je prihvaćen, uklopljen i rado dolazi u školu.

Geografija i biologija za sve: primer dobre prakse u OŠ „Tanasko Rajić“, Čačak

2015_geografija_i_biologija_za_sve_lat.pdf

Autorke: Katarina Čutović, profesorka geografije i Biljana Mihailović, profesorka biologije

Naziv škole: OŠ "Tanasko Rajić"

Mesto, opština: Čačak, Čačak

Školska uprava: Čačak

Ključne reči: osnovna škola, spektar autizma, geografija, biologija

Profesorka geografije Katarina Čutović, i biologije Biljana Mihailović, zaposlene u Osnovnoj školi "Tanasko Rajić" iz Čačka predstavile su neke metode rada, materijala i učila iz geografije i biologije koji su se pokazali kao uspešni u radu sa  učenikom koji se obrazuje po IOP-u 2.

Realizacija nastave matematike u odeljenju trećeg razreda sa učenikom koji napreduje po individualnom obrazovnom planu : Primer dobre prakse inkluzivnog obrazovanja u OŠ “Isidora Sekulić“, Pančevo

2014_snezana_kidzin_pancevo_lat.pdf

Autorka: Snežana Kidžin, profesorka razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Isidora Sekulić"

Mesto, opština: Pančevo, Pančevo

Školska uprava: Zrenjanin

Ključne reči: osnovna škola, spektar autizma, matematika

Na  Konkursu za primere dobre prakse (2014),  Snežana Kidžin, učiteljica iz pančevačke OŠ “Isidora Sekulić” nagrađena je specijalnom nagradom za prikaz časa matematike u odeljenju trećeg razreda u kome se obrazuje učenik sa teškoćama iz spektra autizma.

Ima jedan dečak – ime mu je Laza…

2018_mirko_jovanovic_kragujevac.pdf

Autorke: Radmila Vukićević, profesorka razredne nastave i Kristina Vlajović, školski psiholog

Naziv škole: OŠ "Mirko Jovanović"

Mesto, opština: Kragujevac, Kragujevac

Školska uprava: Kragujevac

Ključne reči: osnovna škola, disleksija, socijalno nestimulativna sredina

Radmila Vukićević, profesorka razredne nastave i Kristina Vlajović, školski psiholog iz OŠ “Mirko Jovanović” iz Kragujevca učestvovale su na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2018. godine sa radom pod nazivom Ima jedan dečak – ime mu je Laza… Primer opisuje različite strategije pružanja podrške dečaku koji ima disleksiju i disgrafiju, ali se takođe u ovu školu upisuje tek u trećem razredu nakon preseljenja iz sela u grad zbog teške i neprijatne porodične situacije. Učiteljica pažljivo prati dečaka, poznaje njegove jake strane, prilagođava metode da bi uspešnije napredovao, posebno vodi računa o uklapanju u vršnjački kolektiv, i sarađuje sa majkom, ali i sa roditeljima druge dece. Nastavlja da ga prati i kada učenik polazi u peti razred i sarađuje sa kolegama kako bi on nastavio da napreduje. Radove učenika možete preuzeti ovde

Primer dobre prakse prilagođavanja završnog ispita

2017_milun_ivanovic_usce_na_ibru_1.pdf

Autorka: Marijana Dražović

Naziv škole: OŠ „Milun Ivanović“

Mesto, opština: Ušće na Ibru, Kraljevo

Školska uprava: Kraljevo

Ključne reči: osnovna škola, intelektualne teškoće, prilagođavanje završnog ispita

Nastavnica Marijana Dražović učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine sa radom Primer dobre prakse prilagođavanja završnog ispita. Ovo je jedan izuzetan primer svesti o tome koliko je podrška koju škola pruža detetu značajna za njegov razvoj, za kvalitet njegovog života i za puno učešće u životu zajednice. Svi koraci, aktivnosti, metode i stavovi koje je škola primenjivala pružajući podršku ovom učeniku opisani su na precizan, jasan i instruktivan način. Svoj primer, nastavnica je ilustrovala prezentacijom

Stvorimo svet bez razlika

2017_milun_ivanovic_usce_na_ibru_2.pdf

Autorka: Marijana Dražović, nastavnik engleskog jezika

Naziv škole: OŠ "Milun Ivanović"

Mesto,opština:Ušće na Ibru, Kraljevo

Školska uprava: Kraljevo

Ključne reči: osnovna škola, rad sa svim učenicima, prihvatanje različitosti

Primer Stvorimo svet bez razlika nastavnice engleskog jezika Marijane Dražović iz OŠ „Milun Ivanović“ iz Ušća na Ibru učestvovao je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine i pokazuje razumevanje značaja uloge vršnjaka u procesu inkluzije, odnosno kvalitetnog obrazovanja za sve. „Upravo su učenici ti koji su doprineli unapređivanju razumevanja i sprovođenja inkluzivnog obrazovanja u našoj školi.“ Primer sadrži pauer point prezentaciju koja se koristi na primer na ČOS-u, a sa ciljem da doprinese boljem razumevanju, većoj toleranciji i prihvatanju različitosti kao nečeg uobičajenog i svepristutnog. Kao prilog radu, možete preuzeti prezentaciju.

Bogatstvo različitosti

2018_sveti_georgije_uzdin.pdf

Tatjana Romanov, profesorka razredne nastave, specijalista metodike nastave prirode i društva

Naziv škole: OŠ "Sveti Georgije"

Mesto, opština: Uzdin, Kovačica

Školska uprava: Zrenjanin

Ključne reči: osnovna škola, socijalno nestimulativna sredina

Profesorka razredne nastave Tatjana Romanov iz OŠ “Sveti Georgije” iz Uzdina učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2018. godine sa radom Bogatstvo različitosti. U primeru je opisana primena integrativne, heruističke i igrolike nastave tokom koje je sistematizovana je nastavna tema o Vojvodini, o njenim prirodno-geografskim odlikama, bogatstvu nacionalnosti,  znamenitostima, muzičkom i folklornom nasleđu i poznatim stvaraocima.  U radu odeljenja ravnopravno su učestvovali i učenici koji se obrazuju po IOP-u, a preduslov za njihovo učešće bio je da ova deca budu edukovana tokom informatičkog projekta u koji ih je nastavnica uključila, što je opisano u prilogu rada.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF