Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Tematski dan: Divlje životinje

2017_dusan_radovic_pirot.pdf

Olivera Jovanović, profesorka razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Dušan Radović"

Mesto, opština: Pirot, Pirot

Školska uprava: Niš

Ključne reči: osnovna škola, spektar autizma

Profesorka razredne nastave Olivera Jovanović iz OŠ “Dušan Radović” iz Pirota učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine sa radom Tematski dan: Divlje životinje. U primeru je detaljno i slikovito opisan učenik kome je potrebna podrška. Učiteljica prepoznaje i visoko ceni njegove jake strane i interesovanja i koristi ih kao oslonce za rad sa njim i celim odeljenjem. Virtuozno vodi odeljenje kroz nastavni proces i detaljno i instruktivno opisuje tematski dan. 

Projekat ,,Dobro jutro, širim ruke!“

2017_bata_bulic_aleksandra_lat.pdf

Autorka: Aleksandra Dimitrijević, nastavnica srpskog jezika

Naziv škole: OŠ "Bata Bulić"

Mesto, opština: Petrovac na Mlavi, Petrovac na Mlavi

Školska uprava: Požarevac

Ključne reči: osnovna škola, učenici sa smetnjama u razvoju

Na Konkursu za primere dobre praske inkluzivnog obrazovanja 2018. godine učestvovala je nastavnica srpskog jezika Aleksandra Dimitrijević iz OŠ “Bata Bulić” iz Petrovca na Mlavi sa radom u kome je opisala projekat “Dobro jutro, širim ruke!” Ovaj projekat bavio se podrškom inkluziji u lokalnoj zajednici sa ciljem promovisanja inkluzivne prakse u opštini Petrovac na Mlavi. Nastavnica Aleksandra je ravnopravno sa drugima, uključila i učenike sa smetnjama u razvoju.

Da se pripremim i upišem srednju školu

2015_os_laza_k_lazarevic.pdf

Autori i autorke: Mirjana  Vilotić, pedagog, Jelica Jeremić, psiholog, Sanja  Pavković Došen, profesorka srpskog jezika, Jelena Despotović, profesorka srpskog jezika, Marijana Radaković, profesorka biologije i hemije, Vladimir Milošević, profesor matematike, Nataša Popović, profesorka geografije, Milorad Ilić, profesor fizike, Milan Antić, profesor istorije

Naziv škole: OŠ "Laza K. Lazarević"

Mesto, opština: Šabac, Šabac

Školska uprava: Valjevo

Ključne reči: osnovna škola, intelektualne teškoće, završni ispit

Grupa nastavnika, zajedno sa pedagogom i psihologom OŠ „Laza K. Lazarević“ učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2015. godine sa radom Da se pripremim  i upišem srednju školu. U primeru je data zbirka zadataka za pripremu za polaganje završnog ispita, kao i test sa završnog ispita iz srpskog jezika i književnosti za učenika koji se obrazovao po IOP-u 2.

Dečak koji je preko mikrofona diktirao drugovima zadatke

2015_svetozar_miletic_vrbas.pdf

Autorka: Mirjana Simikić, profesorka razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Svetozar Miletić"

Mesto, opština: Vrbas, Vrbas

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: osnovna škola, spektar autizma

Mirjana Simikić, profesorka razredne nastave iz OŠ „Svetozar Miletić“ iz Vrbasa učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse 2015. godine sa radom u kome opisuje da je za uspeh u radu sa učenikom kome je potrebna dodatna podrška presudno prihvatanje učenika i spremnost da se unapređuju profesionalne kompetencije.

Grupni i timski rad kao oblik rada na časovima matematike

2015_dr_bosko_verbalov_melenci.pdf

Autor: Slobodan Marinković, po zanimanju oficir, radno mesto nastavnik matematike

Naziv škole: OŠ "Dr Boško Verbalov"

Mesto, opština: Melenci, Zrenjanin

Školska uprava: Zrenjanin

Ključne reči: osnovna škola, učenici sa smetnjama u razvoju, matematika, grupni rad, timski rad

Nastavnik matematike i oficir, Slobodan Marinković iz OŠ “Dr Boško Verbalov” iz Melenaca učestvovao je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2015. godine. Ovaj primer opisuje prednosti dobrog planiranja časa u upravljanju odeljenjem u kome ima više učenika kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.

Inkluzivna nastava i učenje u kombinovanom odeljenju

2015_jovan_jovanovic_zmaj_svilajnac.pdf

Autorka: Evica Čolić, profesorka razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"

Mesto, opština: Svilajnac, Svilajnac

Školska uprava: Jagodina

Ključne reči: osnovna škola, intelektualne teškoće

Nastavnica razredne nastave Evica Čolić iz OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” iz Svilajnca učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2015. godine sa radom pod nazivom Inkluzivna nastava i učenje u kombinovanom odeljenju. Primer opisuje kako je učiteljica zahvaljujući svojim opštim nastavničkim kompetencijama uspešno pružala podršku za učenicu sa Daunovim sindromom imajući oslonac i pomoć samo od ostale dece iz svog kombinovanog odeljenja.

Samuilo

2015_22_avgust_bukovac.pdf

Autorka: Zorica Rajda, učiteljica

Naziv škole: OŠ "22. avgust"

Mesto, opština: Bukovac, Novi Sad

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: osnovna škola, teškoće sa kretanjem

Učiteljica Zorica Rajda iz OŠ „22. avgust“ iz Bukovca učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2015. godine sa radom Samuilo. Primer opisuje podršku učeniku u periodu od upisa u osnovnu školu do prelaska u gimnaziju.

Opis napredovanja učenika sa specifičnim teškoćama u učenju

2015_petar_tasic_lesnica.pdf

Autorka: Vesna Đurđević, profesorka istorije

Naziv škole: OŠ "Petar Tasić"

Mesto, opština: Lešnica, Loznica

Školska uprava: Valjevo

Ključne reči: osnovna škola, specifične teškoće u učenju

Profesorka istorije Vesna Đurđević iz OŠ “Peter Tasić”, Lešnica, učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2015. godine sa radom Opis napredovanja učenika sa specifičnim teškoćama u učenju. Nastavnica u radu opisuje napredovanje učenika sa specifičnim smetnjama u učenju zahvaljujući promenama koje su nastupile u njenom stavu – iz nepoverljivosti u pozitivan stav. Opisan je i jedan čas istorije tokom koga učenik aktivno učestvuje u radu, zajedno sa drugim učenicima.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF