Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju je osnovana septembra 2010. godine od strane Ministarstva prosvete (nauke i tehnološkog razvoja).  Nastala je kao odgovor na potrebe obrazovno-vaspitnih ustanova za dodatnom podrškom u razvijanju prakse dostupnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja za svako dete, sa posebnom pažnjom i brigom za decu iz osetljivih društvenih grupa. Mreža je razvijena kroz aktivnosti DILS projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i predstavlja značajan oslonac u implementaciji Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Od 2011. do 2014. godine, rad Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju podržavao je KulturKontakt Austrija, zahvaljujući kome je realizovano pet serija regionalnih sastanaka kao i tri velika godišnja sastanka Mreže podrške IO.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF