Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Fleksibilnost u organizaciji rada kao podrška

2018_pu_radost_novi_banovci.pdf

Autorka: Spomenka Divljan, psihopedagog

Naziv ustanove: PU "Radost"

Mesto, opština: Novi Banovci , Stara Pazova

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: predškolska ustanova, socijalno nestimulativna sredina, prilagođavanje organizacije rada

Na konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2018. godine, četvrtu nagradu osvojio je rad pod naslovom Fleksibilnost u organizaciji rada kao podrška psihopedagoga Spomenke Divljan iz PU “Radost” iz Novih Banovaca. U radu je opisano uključivanje u predškolsku ustanovu deteta iz socijalno nestimulativne sredine, koje nema adekvatnu podršku u porodici, nema razvijene higijenske navike i nema razvijeno razumevanje svakodnevnih situacija i pravila. Nakon uspešne adaptacije deteta ono vidno napreduje, a kada zbog zahteva Centra za socijalni rad dete treba da promeni grupu u kojoj je prethodno bilo da bi u vrtiću boravilo tokom celog dana, ustanova pokazuje fleksibilnost u organizaciji rada i omogućava detetu da se uspešno adaptira.

Primer dobre prakse u pripremnoj predškolskoj grupi PU „Lane“ Aleksinac

2015_06_danijela_radojcic_lat.pdf

Autorka: Danijela Radojčić, vaspitač

Naziv ustanove: PU "Lane"

Mesto, opština: Mesto, opština: Vukanja, Aleksinac

Školska uprava: Niš

Ključne reči: predškolsko vaspitanje i obrazovanje, intelektualne teškoće

Na Konkursu za primere dobre prakse (2015), šestom nagradom nagrađen je Primer dobre prakse u pripremnoj predškolskoj grupi PU “Lane” iz sela Vukanje, Aleksinac. Vaspitačica Danijela Radojčić predstavila je individualizaciju vaspitno-obrazovnog rada sa detetom sa Daunovim sindromom, i dala primer jedne realizovane aktivnosti sa grupom.

Uključivanje vršnjaka u pružanje podrške detetu koje ima teškoće

2018_pu_rakovica.pdf

Autorke. Dušanka Jerković, Marija Belenzada, Olgica Gigić, Zorica Pantović, Milica Lazarević, Jelena Paić, stručne saradnice, psiholozi i pedagozi

Naziv ustanove: PU "Rakovica"

Mesto, opština, Beograd, Rakovica

Školska uprava: Beograd

Ključne reči: predškolska ustanova, deca sa smetnjama u razvoju, vršnjačka podrška

Dušanka Jerković, Marija Belenzada, Olgica Gigić, Zorica Pantović, Milica Lazarević, Jelena Paić, stručne saradnice, psiholozi i pedagozi iz PU “Rakovica” iz Beograda učestvovale su na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2018. godine sa radom pod nazivom Uključivanje vršnjaka u pružanje podrške detetu koje ima teškoće. U primeru je prikazana metoda “Krugovi prijatelja” koja se primenjuje kako bi se vršnjaci senzibilisali i osnažili da pruže podršku detetu sa smetnjama u razvoju, ali i svoj drugoj deci koja se iz različitih razloga teško uklapaju u grupu.

Svi se smejemo na isti način

2017_pu_olga_jovicic_rita_kraljevo.pdf

Autor/ke: Aleksandar Rakić, vaspitač, Dragana Stojadinović Rudnjanin, vaspitač i Marija Čolović, pedagog

Naziv ustanove: PU "Olga Jovičić Rita"

Mesto, opština: Kraljevo, Kraljevo

Školska uprava: Kraljevo

Ključne reči: predškolska ustanova, socijalno nestimulativna sredina

Aleksandar Rakić, vaspitač, Dragana Stojadinović Rudnjanin, vaspitačica i Marija Čolović, pedagog učestvovali su na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine sa radom Svi se smejemo na isti način. Primer pokazuje kako se na nivou predškolske ustanove planira i pruža kontinuirana podrška deci iz socio-ekonomski nestimulativne sredine, zahvaljujući čemu se obezbeđuje njihovo redovno dolaženje u pripremni predškolski program, uključenost i potpuno učešće u aktivnostima sa vršnjacima.

Uz pomoć vaspitača i drugara i pomalo kolica, na put do Zoo vrta

2017_pu_cili_vili_kragujevac_zoo_vrt.pdf

Autorke: Jelena Erić, vaspitač, Tanja  Milosavljević, vaspitač i Sanja Milojević, profesor pedagogije

Naziv ustanove: PU "Čili i Vili"

Mesto, opština: Kragujevac, Kragujevac

Školska uprava: Kragujevac

Ključne reči: predškolska ustanova, teškoće u kretanju

Na konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine učestvovale su vaspitačice Jelena Erić i Tanja  Milosavljević i profesorka pedagogije Sanja Milojević iz PU „Čili Vili“ iz Kragujevca. Primer opisuje uspešno uključivanje u predškolsku vršnjačku grupu deteta, koje ne hoda, koje otežano govori i otežano koristi ruke. Osmišljavanje i prilagođavanje pristupa detetu oslanjalo se na njena interesovanja i sklonosti. Aktivnosti su uvek planirane tako da ih izvodi zajedno sa vršnjacima, a rezultat je učešće na priredbama, celodnevni izleti i ekskurzije u druge gradove i vidni napredak u svim domenima.

Priredba u pozorištu „Joakim Vujić“

2017_cili_i_vili_kragujevac_priredba.pdf

Autori: Dušica Petrović, diplomirani vaspitač, Zorica Ljubisavljević, diplomirani vaspitač i Sanja Milojević, profesor pedagogije

Naziv ustanove: PU "Čili i Vili"

Mesto, opština: Kragujevac, Kragujevac

Školska uprava: Kragujevac

Ključne reči: predškolska ustanova, spektar autizma

Vaspitačice Dušica Petrović i Zorica Ljubisavljević i pedagog Sanja Milojević učestvovale su na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine sa radom pod naslovom Priredba u pozorištu „Joakim Vujić“. U primeru je dat jedan mali segment vrtićkog života devojčice sa smetnjama iz spektra autizma koja je sa svojim vršnjacima uspešno učestvovala na priredbi za osmi mart.

Podrška detetu i roditeljima pri prelasku iz vrtića u školu

2017_pu_radost_novi_banovci.pdf

Autorke: Spomenka Divljan, psihopedagog i Slavica Matić, logoped

Naziv ustanove: PU "Radost"

Mesto, opština: Novi Banovci, Stara Pazova

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: predškolska ustanova, spektar autizma

Na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine sa radom Podrška detetu i roditeljima pri prelasku iz vrtića u školu učestvovale su Spomenka Divljan, psihopedagog i Slavica Matić, logoped. Primer opisuje jedan od mogućih načina ostvarivanja saradnje između predškolske ustanove i škole radi uspešnijeg prelaska deteta iz vrtića u prvi razred.

Dodirni me muzikom

2015_pu_bosko_buha_vrbas.pdf

Autorka: Mirjana Tubić, vaspitač i saradnik Bojana Jocović Delić, psiholog

Naziv ustanove: PU "Boško Buha"

Mesto, opština: Vrbas, Vrbas

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: predškolska ustanova, spektar autizma

Na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2015. godine sa radom Dodirni me muzikom učestvovala je vaspitačica Mirjana Tubić iz PU „Boško Buha“ iz Vrbasa. Primer opisuje kako se koristeći posebno interesovanje i sklonost deteta prema muzici osmišljavala podršku u različitim situacijama za dete sa teškoćama iz spektra autizma.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF