Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Implementacija inkluzivnog obrazovanja u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“, Novi Sad

2014_ms_isidor_bajic_koordinatorka_lat.pdf

Autorka: Jelica Marinkov, pedagoškinja, koordinatorka Tima za inkluzivno obrazovanje

Naziv ustanove: Muzička škola "Isidor Bajić"

Mesto, opština: Novi Sad, Novi Sad

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: muzička škola, tim za inkluzivno obrazovanje, timski rad, saradnja

Na  Konkursu za primere dobre prakse Mreže podrške IO 2014. godine šestom nagradom nagrađeni su Jelica Marinkov, koordinatorka Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje, i Nenad Stojačić, profesor klavira u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu. Jelica Marinkov u svom radu govori o koracima koje je stručni tim za inkluzivno obrazovanje preduzeo da bi uključivanje učenika oštećenog vida bilo uspešnije.

Iskustvo u implementaciji inkluzivnog obrazovanja učenika sa oštećenim vidom u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“, Novi Sad

2014_ms_isidor_bajic_profesor_klavira_lat.pdf

Autor: Nenad Stojačić, nastavnik klavira

Naziv škole: Muzička škola "Isidor Bajić"

Mesto, opština: Novi Sad, Novi Sad

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: muzička škola, oštećenje vida, prilagođavanje pristupa, prilagođavanje nastavnih materijala

Na  Konkursu za primere dobre prakse Mreže podrške IO 2014. godine šestom nagradom nagrađeni su Jelica Marinkov, koordinatorka Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje, i Nenad Stojačić, profesor klavira u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu. Profesor Nenad Stojačić govori o načinu prilagođavanja u radu sa učenikom sa oštećenim vidom i učenicom sa oštećenim i vidom i sluhom.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF