Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Priručnici za roditelje

Izmenama zakonskih propisa u oblasti obrazovanja od 2009. godine do sada, roditelji dobijaju značajnu ulogu u donošenju odluka o školovanju njihove dece. Podstiče se saradnja roditelja i zaposlenih u obrazovnim ustanovama, oni donose odluku o upisu u školu i vrsti škole koju će pohađati njihovo dete.

Uloga roditelja naročito je značajna kad je u pitanju obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, sa invaliditetom, sa specifičnim teškoćama u učenju kao i dece koja potiču iz socijalno-nestimulativnih sredina.

Da bi roditelji mogli da donose odluke i učestvuju u radu timova koji planiraju podršku za decu neophodno je da budu dobro informisani i da razumeju svoju ulogu.

Na ovoj stranici nalazi se nekoliko priručnika/publikacija koje roditeljima mogu biti od koristi. Nastavićemo sa objavljivanjem korisnih publikacija a takođe pozivamo roditelje koji to žele da podele svoje iskustvo sa korisnicima sajta.

 1. Vodič za roditelje dece kojoj je potrebna dodatna podrška u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite
  Autorke: Biljana Janjić, Kosana Beker, Nataša Milojević
  Izdavač: Ministarstvo prosvete, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja
  Godina: 2010.
 2. Osnovne informacije za roditelje dece kojoj je potrebna dodatna podrška u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite
  Autorke: Biljana Janjić, Kosana Beker, Nataša Milojević
  Izdavač: Ministarstvo prosvete, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja
  Godina: 2010.
 3. Moj sin Stefan – iskustvo porodice dečaka sa autizmom uključenog u redovno obrazovanje
  Autorka: Snežana Lazarević
  Izdavač: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
  Godina: 2009

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF