Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Obuke

U drugoj fazi projekta Unapređivanje obrazovanja kroz razvoj mreže podrške IO planiraju se sledeće obuke: obuke nastavnika srednjih škola, studijske posete prosvetnih savetnika, obuka eksternih evaluatora Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i podrška daljem razvoju i unapređivanju standarda kvaliteta za predškolske ustanove u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

Obuke nastavnika srednjih škola

Organizovaće se deset dvodnevnih obuka za oko 300 nastavnika, pedagoga/psihologa i direktora iz 50 srednjih škola sa ciljem unapređivanja njihovih kompetencija za inkluzivno obrazovanje i planiranje i izradu individualnih obrazovnih planova (IOP-a). Svaka od deset obuka okupiće pet srednjih škola i na taj način će doprineti mogućnosti stvaranja malih školskih mreža koje će stvoriti mogućnost razmene iskustava, znanja i prakse.

Studijske posete prosvetnih savetnika

Prosvetni savetnici sa dobrom praksom pružanja podrške obrazovnim ustanovama u uvođenju inkluzivnog obrazovanja razmenjivaće iskustva sa prosvetnim savetnicima koji imaju manje iskustva, kroz šest studijskih poseta.

Obuka eksternih evaluatora Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Članovi Mreže osmisliće i organizovati dve jednodnevne obuke za 60 eksernih evaluatora iz 16 školskih uprava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa ciljem unapređivanja njihovih znanja i kompetencija za praćenje i evaluaciju inkluzivnog obrazovanja.

Podrška daljem razvoju i unapređivanju standarda kvaliteta za predškolske ustanove u oblasti inkluzivnog obrazovanja

Na osnovu dobrih praksi u predškolskim ustanovama koje su razvili članovi Mreže podrške IO Mreža će pružiti stručnu podršku Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vasipatanja da bi standardi kvaliteta predškolskog obrazovanja postali inkluzivniji i da bi se obezbedili instrumenti za praćenje i evaluaciju predškolskog obrazovanja.

Prva faza

U okviru Projekta “Unapređivanje obrazovanja u Srbiji  kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju” u saradnji sa Grupom MOST i uz finansijsku podršku UNICEF-a i SDC-a, u Beogradu je 27-28. decembra 2012. organizovana dvodnevna obuka za 30 prosvetnih savetnika iz 15 školskih uprava MPNTR.  Obuka „Praćenje primene inkluzivnog obrazovanja i veštine pružanja podrške“ je doprinela povećanju broja predstavnika školskih uprava obučenih za praćenje i pružanje podrške implementaciji inkluzivnog obrazovanja.

Na osnovu prikaza četiri primera iz prakse obrazovno-vaspitnih ustanova u radu sa decom iz osetljivih grupa, analize i diskusije o izazovima i načinima pružanja podrške  ustanovama, prosvetni savetnici su unapredili zajedničko razumevanje ove oblasti i utvrdili  postupke i procedure  koje  treba  slediti  u  sličnim  situacijama. Obuku su vodile autorke programa  Milena Jerotijević i Snježana Mrše.

Preuzmite program obuke

Održane su i tri obuke za članove Mreže (Beograd, 02-03. februara 2013. i Novi Sad i Niš, 09-10. februara 2013.) kojima je prisustvovalo ukupno 75 članova Mreže. Obuka je doprinela povećanju kompetencija članova Mreže za pružanje podrške obrazovno-vaspitnim ustanovama i pojedincima kojima je potrebna profesionalna podrška u sprovođenju prakse inkluzivnog obrazovanja.
Obuka za članove Mreže bila je slično koncipirana kao i obuka za prosvetne savetnike, a radilo se na četiri obrazovne situacije učenika u okviru sledećih tema:

  • Vrste i načini pružanja podrške ustanovama i pojedincima
  • Procedure za intervenciju članova Mreže
  • Veštine pružanja podrške
  • Nedoumice i nejsnoće u primeni inkluzivnog obrazovanja – najčešće postavljana pitanja.

Na kraju obuke u svim grupama su prikupljeni predlozi koji će biti polazište za planiranje daljeg rada Mreže podrška inkluzivnom obrazovanju.

Preuzmite program obuke

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF