Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU Kragujevac

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU KragujevacPeti regionalni sastanak Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju realizovan je u Kragujevcu u OŠ "Milutin i Draginja Todorović" u utorak 01.04.2014. uz finansijsku podršku organizacije KulturKontakt, Austrija.

Na sastanak su bili pozvani koordinatori stručnih timova za inkluzivno obrazovanje svih osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova u Šumadiji. Sastanku je prisustvovalo 60 učesnika. Među učesnicima sastanka bili su predstavnici Školske uprave i Centra za stručno usavršavanje u Kragujevcu.

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU KragujevacU prvom delu sastanka prezentovan je primer dobre prakse rada sa učenicima učiteljice Gordane Gajić iz OŠ "Svetozar Marković" iz Kragujevca. Učenici sa kojima radi ova učiteljica predstavili su se učesnicima sastanka otpevavši dve pesme uz korišćenje gestovnog jezika (sa njima u grupi je devojčica koja ima teškoća u govoru). Učiteljica je potom, putem prezentacije, upoznala učesnike sa načinima rada sa učenicima sa disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom i hiperaktivnim ponašanjem. Prezetaciju možete preuzeti ovde.

Posle primera dobre prakse iz škole, Slađana Petrović Simić, majka dečaka sa smetnjama iz spektra autizma koji je u pripremnom predškolskom programu, prenela je svoja iskustva iz saradnje sa predškolskom ustanovom i istakla, iz ugla roditelja, značaj i važnost dobrih saradničkih odnosa porodice i obrazovno vaspitne ustanove.

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU KragujevacU drugom delu sastanka razgovaralo se o tranzicionom modelu saradnje predškolske ustanove i osnovne škole i osnovne i srednje škole. U Kragujevcu je saradnja PU i OŠ primer dobre prakse već nekoliko godina, pa su iskustva preneta predstavnicima škola iz drugih opština. Na sastanku su predlagani i mogući načini saradnje OŠ i SŠ i poslata poruka školama da uspostave saradnju i adekvatno se pripreme za prijem novih učenika.

Članica MIO, Mila Todorović, savetnica u ŠU, detaljno je upoznala prisutne o specifičnostima polaganja završnog ispita učenika koji su u osnovnim školama dobijali podršku putem IOP1 i IOP2. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

U završnom delu sastanka članovi MIO razgovarali su o radu Mreže, o studijskim posetama, o lokalnim akcionim planovima i mogućem proširivanju članstva mreže. Dogovoreno je da ostanemo u kontaktu i dogovorima oko svih predstojećih aktivnosti.

Koordinatorka mreže, Dušanka Ćirović, informisala je i prisutne o učešću na regionalnoj konferenciji posvećenoj IO održanoj u Budvi od 27-29.03.20214. godine.

Sastanak su zabeležile lokalne TV stanice – Kanal 9 i TV Kragujevac.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF