Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Objavljeni stručni priručnici o inkluzivnom obrazovanju

 U okviru UNICEF Regionalne kancelarije za Centralnu i Istočnu Evropu i nezavisne države Komonvelta razvijeni su stručni priručnici o inkluzivnom obrazovanju, zasnovanih na principu poštovanja ljudskih prava, sa fokusom na decu i učenike sa smetnjama u razvoju, a na srpski jezik ih je prevela i prilagodila kancelarija UNICEF-a u Beogradu.

Stručni priručnici su kreirani tako da svaki adresira jedan od relevantnih aspekata u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem:

1.       Konceptualizovanje inkluzivnog obrazovanja i njegovo kontekstualizovanje u okviru Misije UNICEF-a

2.       Definicija i klasifikacija smetnji u razvoju

3.       Zakonodavstvo i politike u oblasti inkluzivnog obrazovanja

4.       Prikupljanje podataka o smetnjama u razvoju kod dece

5.       Mapiranje dece sa smetnjama u razvoju koja nisu u sistemu obrazovanja

6.       Informacioni sistem za upravljanje u obrazovanju (EMIS) i deca sa smetnjama u razvoju

7.       Partnerstvo, javno zagovaranje i komunikacija u cilju društvene promene

8.       Finansiranje inkluzivnog obrazovanja

9.       Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje

10.   Pristup školi i obrazovno okruženje I – fizički aspekt, informisanje i komunikacija

11.   Pristup školi i obrazovno okruženje II – univerzalni dizajn za učenje

12.   Nastavnici, inkluzivna nastava i pedagogija usmerene na dete

13.   Učešće roditelja, porodice i zajednice u inkluzivnom obrazovanju

14.   Planiranje, praćenje i evaluacija

 

Priručnici su objavljeni i dostupni za preuzimanje i sa UNICEF veb prezentacije, putem linka http://www.unicef.rs/publikacije-2017/.

 

Ukoliko želite da pristupite priručnicima na engleskom jeziku, kreiranim za svaki od 14 priručnika, možete im pristupiti putem linkova http://www.inclusive-education.org/sites/default/files/uploads/booklets/IE_Webinar_Booklet_X.pdf (umesto X upisati broj prirucnika), odnosno pratećim vebinarima na https://vimeo.com/user10770372/videos.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF