Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Održan šesti regionalni sastanak Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju ŠU Niš

Šesti regionalni sastanak Mreže podrške inkluzivnom obrazovanja održan je 24.10.2017.g u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih  u obrazovanju  u Nišu. Sastanku je prisustvovalo 48 učesnika – prosvetni savetnici školske uprave, kordinatori stručnih timova za inkluzivno obrazovanje iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola sa teritorije Nišavskog upravnog okruga (iz Dimitrovgrada, Babušnice, Blaca, Kuršumlije, Aleksinca, Prokuplja). Koordinatori STIO timova su psiholozi, pedagozi, defektolozi, profesori predmetneiI razredne nastave, što je omogućilo razmenu različitih iskustava tokom diskusije.

 

Sastanak je imao dva dela. U prvom delu centralne teme rada bile su zahtevi I izazovi tranzicionih perioda i izmene u zakonskoj regulativi, važne za inkluzivno obrazovanje i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju.

U drugom delu sastanka razgovarali smo o najčešćim izazovima u primeni principa inkluzivnog obrazovanja sa kojima se susreću zaposleni u obrazovanju, te načinima prevazilaženja istih. Teme su bile pojašnjavanje važećih zakonskih odrednica ,  izazovi u planiranju i pisanju IOP-a, ali sa naglaskom na  centralnu temu sastanka - načinima povezivanja i prenošenja informacija  relevantnih za kvalitetno obrazovanje sa jednog obrazovnog nivoa na drugi.

Poseban akcenat u ovom delu diskusije bio je posvećen delovanju Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju na terenu i  upoznavanju  nekih od  rešenja koja svojom delotvornošcu mogu da budu primeri dobre prakse.

Zaključak učesnika je da je organizacija ovakvih sastanaka veoma korisna, a kao preporuka za dalji rad Mreže podrške IO je da kroz razmenu iskustava inicira izmenu  obrazaca koji se koriste u planiranju IOP-a i da se smanji administrativna procedura u pisanju.

Deo diskusije  odnosio se i na pronalaženje načina u unapređenju saradnje sa lokalnom samoupravom koja treba da planira budžet tako da se omogući finansiranje podrške koje su preporučene mišljenjima interresorne komisije .

Sasatanak je realizovan u okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje“, koji sprovodi Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju (MIO) u saradnji sa Grupom MOST, a u partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF