Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Drugi poziv za dostavljanje primera dobre prakse u oblasti inkluzivnog obrazovanja

Primeri dobre prakse

U cilju unapređivanja inkluzivne prakse u Srbiji, Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju, UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pozivaju zainteresovane vaspitače, učitelje, nastavnike, direktore i stručne saradnike da prilože primere iz prakse koji pokazuju na koji način su obrazovne ustanove pružile podršku deci iz osetljivih grupa i podstakle njihovo uključivanje u redovno obrazovanje i život zajednice.

Primer dobre prakse podrazumeva inicijativu, ideju, aktivnost, akciju koja uvodi novine i podstiče proces uspešnog uključivanja dece i učenika iz osetljivih grupa u redovno obrazovanje. Primer dobre prakse iz kojeg mogu učiti drugi ohrabruje i podstiče učesnike u obrazovanju da unapređuju svoju praksu, nudi ideje i mogućnosti promene u pristupima obrazovanju deci i u prevazilaženju dosadašnjih prepreka.

Primeri dobre prakse inkluzivnog obrazovanja nalaze se u najrazličitijim oblastima školskog života počev od načina funkcionisanja škole, organizacije i upravljanja školom, preko procesa nastave i podučavanja konkretnog deteta/učenika, školskog vrednovanja i samovrednovanja i udžbenika, oblasti evaluacije i samoevaluacije, pa sve do celokupne klime u ustanovi, međuljudskih odnosa i odnosa sa lоkalnom zajednicom.

Pri odabiru primera koji će biti objavljeni i nagrađeni, selekciona komisija će uzeti u obzir ispunjenost sledećih kriterijuma:

 • da se iz opisa vidi da je proces inkluzije kontinuiran;
 • da su jasno  prikazani nedvosmisleni efekti u napredovanju deteta/učenika;
 • da se jasno vidi uključenost i druge dece/učenika, odnosno, da se aktivnosti  tako planiraju da u njima svi istovremeno učestvuju;
 • da je primer  instruktivan, odnosno tako opisan da drugi iz njega mogu da uče;
 • da primer prikazuje podršku za uključivanje i napredovanje deteta/učenika u redovnom obrazovnom sistemu
 • da je dat objektivan prikaz deteta/učenika sa stavom prihvatanja i uvažavanja;
 • da su prepoznate jake strane i interesovanja u cilju jačanja samopouzdanja učenika;
 • da je vidljivo promišljeno i ciljano izgrađivanje odnosa poverenja, uz uvažavanje svakog napora i vrednovanje i namanjeg napretka deteta/učenika;
 • da su vidljiva identifikovana područja u kojima je bila potrebna dodatna podrška;
 • da je dobro osmišljena i dosledno sprovedena podrška detetu/učeniku, uz primenu sveobuhvatnog pristupa i principa savremene pedagogije;
 • da je planirana podrška (ciljevi i ishodi) omogućavala sticanje primenjivih znanja i veština i doprinosila uključivanju deteta/učenika u život zajednice;
 • da je podsticana vršnjačka podrška i svest o značaju vršnjačkog učenja;
 • da je ostvarena dobra saradnja sa roditeljima i drugim osobama koje poznaju učenika;
 • da je uspostavljena pozitivna i saradnička atmosfere među zaposlenima u ustanovi i drugim akterima u lokalnoj zajednici.

Primer dobre prakse mora biti podnet na obrascu priloženom uz ovaj poziv, a koji obuhvata opis u oblasti u kojoj je nova praksa nastala, ciljeve, učesnike, sprovedene aktivnosti i njihove efekte. Opis primera treba da bude na najviše tri strane (oko 6000 karaktera). Uz opis možete priložiti do dve fotografije koje ilustruju primer. Neophodno je obezbediti saglasnost roditelja/staratelja sve dece/učenika koji su na fotografijama (model saglasnosti roditelja/staratelja je priložen uz konkurs). Primer dobre prakse pošaljite u elektronskoj verziji na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa nazivom „Konkurs za primere dobre prakse.“

Pitanja u vezi sa konkursom možete postaviti do 30. juna 2018. godine na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Krajnji rok za slanje prijava je 20. jul 2018. godine

Informacija o primerima dobre prakse koji će biti nagrađeni biće objavljena do kraja avgusta 2018. godine na vebsajtu Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju.

Odabrani primeri dobre prakse biće objavljeni na vebsajtu Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju (www.mrezainkluzija.org), a najbolji primeri će biti nagrađeni zajedno sa nagrađenim primerima iz prethodnog konkursa. Jedna osoba ili tim autora/ki može poslati više primera (svaki primer u posebnom obrascu), ali samo jedan može biti nagrađen.

Konkurs za primere dobre prakse realizujemo u okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje“, koji sprovodi Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju (MIO) u saradnji saa Grupom MOST, a u partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju sa ciljem poboljšanje kvaliteta podrške deci koje pružaju obrazovne ustanove i unapređivanje inkluzivnog obrazovanja kroz horizontalno učenje, obuke i edukativni materijal.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF