Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Сарадња и партнерство

Мрежа подршке инклузивном образовању препозната је као снага у развоју инклузивне образовне политике и праксе. Мрежа има континуирану, ефикасну и квалитетну сарадњу са Пројектом ДИЛС Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Заштитником грађана, Покрајинским омбудсманом, Одбором за права детета Народне скупштине, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводом за унапређивање образовања и васпитања, организацијама цивилног друштва.

КултурКонтакт организација,  Аустрија подржава рад Мреже кроз организовање радних састанака координационог тела Мреже, као и националних и регионалних састанака Мреже.

Рад МИО подржава УНИЦЕФ, организација која је чланице Мреже укључивала у пројекте које спроводи у области инклузивног обрзовања, а директну подршку развоју и раду МИО од септембра 2012. године УНИЦЕФ пружа у оквиру пројекта „Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању“ и од маја 2016. године у оквиру пројекта Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција Мреже подршке инклузивном образовању и других запослених за инклузивно образовање.

Партнери и сарадници Мреже подршке инклузивном образовању

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ