Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Остали састанци

  • Други велики састанак Мреже ИО, 19-20.10.2012, Београд
  • Конференције УСХ, ВеликиМали, МДРИ-С  „Улога локалне самоуправе у укључивању деце са сметњама у развоју у редован систем образовања у локалној заједници“ (10 регионалних конференција током септембра и октобра 2012.)
  • Представница Мреже подршке ИО била је уводничар на конференцији „Образовање по мери деце“, Београд,  у организацији Отвореног клуба, Ниш, Велики и мали, ЦИП, НЕXУС, УЦПД 09-10.11.2012.,
  • Свечана седница Одбора за права деце Народне скупштине РС, поводом Дана детета, 20.11.2012, Нови Сад
  • Први стручно-научни скуп са међународним учешћем „Актуелности едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“ у Шапцу (14. и 15. децембра), презентовањем рада „Васпитање и образовање особа са сметњама у развоју, студије случаја-искуства из праксе“,
  • Конференција ПБИЛД и НСЗ „Каријерно вођење и саветовање“, 14.03.2013, Београд
  • Трибина у оквиру пројекта “Цивилно друштво за инклузивно образовање - Образовање по мери деце“ у организацији ИЗИ ВеликиМали, Панчево
  • Три чланице МИО из Новог Сада, Соња Париповић, Соња Миладиновић и Драгица Миражић су учествовале на 5. регионалној конференцији едукатора, Сарајево, 22-25.08.2013.год. “Планирање, формативно праћење и ваннаставне активности у функцији развоја кључних компетенција код деце”.
  • Регонална конференција „Однос политике и праксе у примени инклузивног образовања у земљама региона“, Бечићи 27-29. марта 2014. – учешће представника модел школе ИО, „Милутин и Драгиња Тодоровић“ из Крагујевца. Извештај са конференције можете погледати овде, а презентацију модел школе преузети овде.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ