Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Članstvo i struktura Mreže

Da bi se inkluzivno obrazovanje učinilo održivim i dalje unapređivalo, na samom početku je bilo važno obezbediti  stručnjake različitih profila i praktičare za savetodavni i supervizijski rad sa obrazovnim ustanovama u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Upravo ovu ulogu je preuzela Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju. Kako bi bila dostupna korisnicima, Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju je postavljena tako da pokriva čitavu teritoriju Republike Srbije – regionalne mreže organizovane su na nivou svake školske uprave. 

U početku, MIO je činilo 16 model škola i 70 pojedinaca. Od 2012. godine, MIO broji 120 članova i ima 14 model škola za IO, kao i 13 škola – primera dobre prakse IO. Od 2016. godine MIO uključuje 185 članova.

Sada Mrežu podrške inkluzivnom obrazovanju čini 150 osoba, stručnjaka različitih profila i praktičara iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, školskih uprava MPNTR i organizacija civilnog društva (vaspitači, učitelji, nastavnici, stručni saradnici (psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, defektolozi, direktori, prosvetni savetnici, prosvetni inspektori), koji kroz edukativni, savetodavni i supervizijski rad pružaju direktnu podršku školama, predškolskim ustanovama i pojedincima na zahtev ustanova, zaposlenih ili roditelja dece/ učenika.

Svi članovi i članice MIO dele uverenje da deca najbolje uče i napreduju u prirodnoj vršnjačkoj grupi i  dobrovoljno ulažu svoje znanje, vreme i energiju u različite aktivnosti Mreže sa ciljem da svako dete ostvari pravo na kvalitetno obrazovanje.

Kontakt podatke svih članova i članica Mreže možete pronaći na stranici Kontakti.

Ciljevi delovanja MIO

  • Obezbeđivanje dovoljnog broja stručnjaka različitih profila i praktičara za edukativni, savetodavni i supervizujski rad sa obrazovnim ustanovama u oblasti inkluzivnog obrazovanja,
  • Pružanje direktne podrške ustanovama i pojedincima na zahtev obrazovnih institucija, vaspitača, nastavnika/ca i roditelja,
  • Povezivanje različitih institucija, stručnjaka i aktera obrazovanja, od MPNTR do NVO, na svim nivoima (lokalni, regionalni, nacionalni),
  • Razvoj koncepta inkluzivnog obrazovanja i  unapređivanje inkluzivne prakse.

Mreža funkcioniše na osnovu Strateškog plana MIO (2016-2018), internog Pravilnika o radu, a razrađene su i posebne procedure poseta članova Mreže ustanovama, kao i procedure i obrasci evaluacije poseta i izveštavanja timova Mreže o posetama.

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju je dinamična organizacija, koja kontinuirano procenjuje kvalitet i rezultate sopstvenog delovanja kao i praksu ustanova i pojedinaca.

Organizciona struktura MIO

  • Savet MIO (4 člana/ice),
  • Odbor MIO (5 članova/ica),
  • Zaposleni u MPNTR (prosvetni savetnici, prosvetni inspektori),
  • Regionalne MIO (regionalni koordinatori/ke i timovi na nivou svih školskih uprava)
  • Koordinator/ka i administrator/ka MIO

Savet MIO ima zadatak da osmišljava i nadzire ukupni rad Mreže, predlaže mere za unapređivanje politike i prakse inkluzivnog obrazovanja i donosi ključne odluke za funkcionicanje i dalji razvoj Mreže.

Odbor MIO  ima  zadatak da planira, koordinira, prati, evaluira i unapređuje rad Mreže.
Prosvetni savetnici imenovani  od strane Ministra  kao koordinatori za inkluzivno obrazovanje na nivou Školske uprave imaju zadatak da na terenu realizuju Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u pogledu relevantnih mera povećanja dostupnosti obrazovanja i unapređivanja kvaliteta obrazovanja,  odnosno, inkluzije dece iz osetljivih grupa.

Regionalni koordinatori (na nivou školskih uprava)  imaju zadatak da  usklađuju  rad članova MIO na području jedne školske uprave, prikupljaju podatke o radu regionalne MIO i pružaju podršku obrazovnim institucijama i drugim korisnicima usluga Mreže na teritoriji svoje ŠU u vezi sa primenom inkluzivnog obrazovanja, organizuju tribine, sastanke i druge aktivnosti kojima se promoviše IO.

Kooridinator/ka MIO ima zadatak da koordinira i usklađuje aktivnosti MIO na svim nivoima, učestvuje u primeni strategije MIO, u procesu razvoja MIO  i njenog širenja  i uključivanja novih članova/ica, odgovara na pitanja upućena MIO i delegira regionalnim koordinatorima i timovima aktivnosti nakon obraćanja ustanova ili pojedinaca, učestvuje u organizaciji sastanaka i predstavlja MIO na sastancima, radnim grupama, skupovima, izrađuje izveštaje i prezentacije o radu MIO.

Administrator/ka MIO omogućava razmenu informacija, obrazaca, izveštaja unutar MIO, prati i prosleđuje pitanja i obraćanja ustanova i pojedinaca Mreži,dokumentuje i čuva dokumentaciju o radu MIO i projektima koje MIO realizuje sa partnerima.

Dosadašnje delovanje MIO

Ključne aktivnosti MIO od osnivanja do realizacije prvog projekta Mreže bile su – direktna podrška obrazovnim ustanovama – posete članova MIO školama i predškolskim ustanovama kroz koje je pružana profesionalna podrška ustanovama i deci/ učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i pružanje podrške i odgovora na pitanja telefonom i kroz elektronsku prepisku sa predstavnicima ustanova – podržavanje stručnih timova za inkluzivno obrazovanje, pružanje podrške u izradi IOP-a i razvijanje najboljih strategija individualizacije nastave (282  intervencije), reagovanje po prigovoru u slučajevima kršenja prava deteta (41 intervencija), pružanje podrške u donošenju važnih odluka za obrazovanje dece iz osetljivih grupa (68 intervencija), zatim, studijske posete školskih timova  model školama za inkluzivno obrazovanje (123 posete), aktivnosti kojima se promovišu primeri dobre inkluzivne prakse na javnim skupovima i putem medija, realizacija Godišnjih sastanaka MIO i regionalnih sastanaka u organizaciji regionalnih koordinatora MIO. U ovom periodu podršku razvoju MIO pružala je organizacija KulturKontakt Austrija kroz finansiranje i organizovanje sastanaka Koordinacionog tima i Saveta, Godišnjeg i regionalnih sastanaka MIO. Podrška aktivnostima pružana je i kroz DILS projekat MPNTR.

U partnerstvu sa Grupom MOST, MPNTR RS i UNICEF-a i uz finansijsku podršku SDC, Mreža je realizovala projekat  Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju (projekat je realizovan u dve faze - od septembra 2012. do jula 2013. i od decembra 2013. do oktobra 2015.), a u završnoj fazi je i drugi projekat Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje (realizacija projekta započeta je maja 2016. i traje do oktobra 2018.).

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF