Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Saradnja i partnerstvo

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju prepoznata je kao snaga u razvoju inkluzivne obrazovne politike i prakse. Mreža ima kontinuiranu, efikasnu i kvalitetnu saradnju sa Projektom DILS Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zaštitnikom građana, Pokrajinskim ombudsmanom, Odborom za prava deteta Narodne skupštine, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, organizacijama civilnog društva.

KulturKontakt organizacija,  Austrija podržava rad Mreže kroz organizovanje radnih sastanaka koordinacionog tela Mreže, kao i nacionalnih i regionalnih sastanaka Mreže.

Rad MIO podržava  UNICEF, organizacija koja je članice Mreže uključivala u projekte koje sprovodi u oblasti inkluzivnog obrzovanja, a direktnu podršku razvoju i radu MIO od septembra 2012. godine UNICEF pruža u okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju“  i od maja 2016. godine u okviru  projekta Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje..

Partneri i saradnici Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF