Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Necovanje 2

Srednja škola “Lukijan Mušicki” Temerin

Srednja škola Lukijan Mušicki Temerin
Srednja škola Lukijan Mušicki Temerin
  • Kontinuirani  rad Lokalne inkluzivne mreže „Necovanje“ u cilju sprovođenja i podrške  celokupnoj inkluzivnoj praksi  u  našoj lokalnoj sredini.
  • Unapređivanje kapaciteta i kompetencija  članova lokalne inkluzivne mreže  za uspešno uključivanje i kvalitetno obrazovanje dece iz osetljivih grupa.
  • Dalja senzibilizacija svih aktera u lokalnoj zajednici, a posebno mladih, za prihvatanje i podršku dece/učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i teškoćama u učenju.
  • Poboljšanje servisa za podršku obrazovnoj i socijalnoj inkluziji na lokalnom nivou.

Do avgusta 2014. održan je sastanak lokalne inkluzivne mreže kao i dvodnevni seminar  „Inkluzivno obrazovanje i izrada IOP-a“  čiju je obuku prošlo 30  predstavnika iz  svih osnovnih škola, predškolske ustanove   i srednje škole iz opštine Temerin.

 

Srednja škola Lukijan Mušicki Temerin

Nastavlja se senzibilizacija svih aktera lokalne zajednice, posebno mladih, kao i unapređivanje saradnje sa roditeljima učenika, relevantnim institucijama i organizacijama na lokalnom nivou.

Nakon uspešne zajedničke aktivnosti Lokalne inkluzivne mreže „Necovanje,“ te organizacije i realizacije „Mini-olimpijade zaboravljenih igara“, želimo da ovu aktivnost proširimo i pretvorimo u tradicionalnu manifestaciju lokalne sredine koja će se održavati svake godine u okviruDečje nedelje. Predviđeno je i organizovanje posete jednoj pozorišnoj predstavi u Novom Sadu, kako bi učenici iz socijalno nestimulativne sredine imali mogućnost da unaprede svoj socijalno-kulturni život, samim tim pružićemo podršku Kancelariji za mlade i Učeničkom parlamentu u cilju formiranja lokalnog vršnjačkog tima i osmišljavanja male akcije za javnu promociju obrazovne i socijalne inkluzije.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF