Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Нецовање 2

Средња школа “Лукијан Мушицки” Темерин

Средња школа Лукијан Мушицки Темерин
Средња школа Лукијан Мушицки Темерин
  • Континуирани  рад Локалне инклузивне мреже „Нецовање“ у циљу спровођења и подршке  целокупној инклузивној пракси  у  нашој локалној средини.
  • Унапређивање капацитета и компетенција  чланова локалне инклузивне мреже  за успешно укључивање и квалитетно образовање деце из осетљивих група.
  • Даља сензибилизација свих актера у локалној заједници, а посебно младих, за прихватање и подршку деце/ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.
  • Побољшање сервиса за подршку образовној и социјалној инклузији на локалном нивоу.

До августа 2014. одржан је састанак локалне инклузивне мреже као и дводневни семинар  „Инклузивно образовање и израда ИОП-а“  чију је обуку прошло 30  представника из  свих основних школа, предшколске установе   и средње школе из општине Темерин.

 

Средња школа Лукијан Мушицки Темерин

Наставља се сензибилизација свих актера локалне заједнице, посебно младих, као и унапређивање сарадње са родитељима ученика, релевантним институцијама и организацијама на локалном нивоу.

Након успешне заједничке активности Локалне инклузивне мреже „Нецовање,“ те организације и реализације „Мини-олимпијаде заборављених игара“, желимо да ову активност проширимо и претворимо у традиционалну манифестацију локалне средине која ће се одржавати сваке године у оквируДечје недеље. Предвиђено је и организовање посете једној позоришној представи у Новом Саду, како би ученици из социјално нестимулативне средине имали могућност да унапреде свој социјално-културни живот, самим тим пружићемо подршку Канцеларији за младе и Ученичком парламенту у циљу формирања локалног вршњачког тима и осмишљавања мале акције за јавну промоцију образовне и социјалне инклузије.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ