Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Наша издања

Приручник за прилагођавање приступа образовању ученика из осетљивих група са примерима добре паксе

Ауторке: Милена Јеротијевић и Сњежана Мрше

Година: 2015

Приручник за прилагођавање приступа образовању ученика из осетљивих група са примерима добре паксе нуди основне смернице и мноштво практичних идеја и поступака који могу бити од велике користи приликом планирања и спровођења инклузије у васпитању и образовању. Он не нуди готова решења за прилагођавање приступа образовању и васпитању ученика из осетљивих група, већ вас, кроз кратке приказе и анализе примера добре праксе, позива да се критички осврнете на постојећу праксу и учините бар још корак, два, како би она постала квалитетнија и инклузивнија.

Приручник је намењен првенствено наставницима, али и свим другим актерима који су заинтересовани за унапређивање васпитно-образовне праксе и који из својих различитих улога и углова гледања, желе да дају допринос укључивању деце из осетљивих група у редован образовни систем у Србији.

Приручник је заснован на искуствима наших стручњака и иновативних васпитача и наставника из предшколских и школских установа. Све што ћете у њему наћи опробано је у нашој васпитно-образовној пракси и изведено је из ње. У његовом писању, уз ауторке и приређивачице, учествовало је више од 60 васпитача, наставника, стручних сарадника и директора из различитих установа из 20 градова и места широм Србије.

Нередигована верзија приручника доступна је само у електронској форми.

Приручник за просветне инспекторе

Ова публикација је обезбеђена у оквиру пројекта „Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мрежа подршке инклузивном образовању“.

Овај приручник је првенствено намењен просветним инспекторима и има за циљ да омогући боље разумевање примене законских и подзаконских аката о инклузивном образовању у предшколским и школским установама у Србији.

Садржај приручника је изложен у три поглавља. Након уводног дела о инклузивном образовању, у првом поглављу се објашњава ко има право на додатну подршку у образовању и каква је путања доношења одлука. У другом поглављу се говори о начинима остваривања права на додатну подршку у образовању и индивидуални образовни план (ИОП). Ова поглавља су писана на основу одабраних текстова из Приручника за планирање и писање индивидуалног образовног плана1 који, заинтересованим читаоцима нуди детаљне приказе свих поступака и техника, као и примере израђених ИОП-а.

У трећем поглављу приказане су грешке које чине образовне установе када примењују инклузивно образовање или образовање по ИОП-у. Ово поглавље је писано на основу искустава Мреже подршке инклузивном образовању у Србији и интервенцијама у најтежим случајевима кршења права детата на образовање тј. непоштовања одредби ЗОСОВ-а и подзаконских аката који се односе на инклузивно образовање. Уз приручник су дати и прилози, који садрже додатне информације и документа, корисна за остваривање инклузивног образовања у нашим установама.

Лифлет Мреже
Адресар локалних установа, организација, удружења

Током реализовања локалне акције “Спајалица” направљен је Адресар локалних установа, организација, удружења.

Имам право на ...

У оквиру локалне акције “Умрежавања институција локалне заједнице” ОШ Мирослав Антић, Чонопља одштампан је водич за децу и родитеље под насловом “Имам право на ...”.

ОШ “Алекса Дејовић”, Севојно лифлет

У оквиру локалне акције “Умрежавањем до квалитетнијег образовања за све” ОШ “Алекса Дејовић”, Севојно штампан је лифле.

ОШ “Десанка Максимовић”, Чокот лифлет

У оквиру локалне акције “Корак даље” ОШ “Десанка Максимовић” из Чокота, Ниш је штампала лифлет.

ОШ “Десанка Максимовић”, Чокот постер

У оквиру локалне акције “Корак даље” школа је штампала постер.

Предлози за процедуре и протоколе о размени информација и подршку транзицији деце/ученика са једног на други ниво образовања

Током локалне акције “Подршка у транзицији деце/ученика из једног у други образовни ниво” утврђени су Предлози за процедуре и протоколе о размени информација и подршку транзицији деце/ученика са једног на други ниво образовања.

Пружање додатне подршке деци у области образовања, социјалне и здравствене заштите

У оквиру локалне акције “Да свако има своје место под сунцем” ОШ “Бата Булић” из Петровца на Млави одштампана је брошура за родитеље под насловом Пружање додатне подршке деци у области образовања, социјалне и здравствене заштите.

Удружимо снаге

Током локалне акције “Удружимо снаге” Средње економске школа из Сомбора одштампан је флајер под истим називом.

Која је моја улога у инклузивном образовању?
 
 

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ