Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Стручна упутства

Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама

Овим упутством ближе се уређује начин формирања одељења и начин на који се утврђује цена услуга, односно одређује висина средстава потребних за остваривање наставног плана и пограма и годишњег плана рада школе, а према мерилима утврђеним законским и подзаконским актима који регулишу ово питање.

 
 

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ