Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању I фаза – 10. септембар 2012 – 31. јули 2013.

Прва фаза пројекта Унапређивање образовања у Србији кроз развој мреже подршке инклузивном образовању трајала је 10 месеци, током које су се најважније активности односиле на институционализацију Мреже подршке инклузивном образовању, унапређивање капацитета чланова Мреже подршке ИО и других запослених у образовном сектору, развијање нових модела локалних мрежа подршке инклузивном образовању и директна подршка Мреже подршке ИО образовним установама.

РЕЗУЛТАТИ

РЕЗУЛТАТ 1: Мрежаподршке инклузивном образовањује институционализована

Развијени предлози за имплементацију механизама институционализације МИО

Развијен је модел институционализације МИО који се заснива на чл. 24 и 64 Закона о основном образовању и васпитању и чл. 12 Закона о средњем образовању и васпитању.

РЕЗУЛТАТ 2: Унапређени су капацитети чланова Мреже подршке инклузивном образовању и запослених у образовном сектору

Просветни саветници Школских управа Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Одржан дводневни семинар за 32 просветна саветника из 16 ШУ под називом “Мониторинг имплементације инклузивног образовања и вештине подршке”               

Написан приручник за просветне инспекторе

Објављен је приручник “Инклузивно образовање – од закона до праксе” – ауторке Милена Јеротијевић, Сњежана Мрше, Љиљана Симић, Весна Дасукидис. На основу приручника, развијен је сценарио дводневног тренинга за просветне инспекторе.

Унапређене компетенције чланова Мреже подршке инклузивном образовању за имплементацију инклузивног образовања и пружање професионалне подршке

75 чланова МИО учествовало у 3 дводневне обуке.

РЕЗУЛТАТ 3: Развијени су нови модели локалних мрежа подршке инклузивном образовању

Подржан развој локалних акција и локалних иницијатива

9 модел школа ИО успешно завршило имплементацију локалних иницијатива – формирално 9 локалних мрежа које укључују 39 образовних установа

Реализоване локалне иницијативе су:

ОШ „Бата Булић“, Петровац на Млави Да свако има место под сунцем

Средња економска школа Сомбор –  Удружимо снаге

ОШ „Десанка Максимовић“, ЧокотКорак напред

ОШ „Мирослав Антић“, Чонопља Умрежавање институција локалне заједнице

СШ „Лукијан Мушицки“, ТемеринНецовање

ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно, УжицеУмрежавањем до квалитетног образовања за све

ОШ „Душко Радовић“, СремчицаЖелимо више

ОШ “Соња Маринковић, Нови Сад Подршка у транзицији деце/ученика из једног у други образовни ниво

ОШ „Милутин  и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац Спајалица

РЕЗУЛТАТ 4: Повећан број образовних установа које је МИО подржала

Развој модела дисеминације информација о доброј пракси ИО

У јуну 2013 почео са радом веб сајт МИО

Промоција МИО

Објављен промотивни материјал Мреже подршке ИО

Објављен лифлет МИО који је штампан у 2000 примерака и дистрибуиран свим образовним установама у Републици Србији.

Учешће на конференцијама и округлим столовима

Чланови МИО учествовали на националним конференцијама и округлим столовима

Директна подршка образовним установама

Реализоване 102 посете којима је пружена директна професионална подршка за 87 образовних установа и 195 ученика са сментњама у развоју/инвалидитетом

Подршка хоризотналном учењу

Реализоване је 4 студијске посете модел школама, и пружена подршка за 4 образовне установе. Посете су реализоване у следећим модел школама ИО: ОШ “Душко Радовић”, Сремчица, Београд (2), ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић, Крагујевац (1) и ОШ Соња Маринковић”, Нови Сад (1).

 

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ