Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција Мреже подршке инклузивном образовању и других запослених за инклузивно образовање III фаза – мај 2016 - октобар 2018.

Реализација пројекта Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција Мреже подршке инклузивном образовању и других запослених за инклузивно образовање почела је 09. маја 2016. године.

Пројекат је трајао 24 месеца. Најважније активности односиле су се на Институционализацију Мреже подршке инклузивном образовању, унапређивање капацитета чланова МИО и других запослених за пружање подршке и унапређивање инклузивног образовања кроз хоризонтално учење, обуке и едукативни материјал, повећавање доступности услуга Мреже подршке инклузивном образовању, као и промоцију њеног рада.

Кључни резултати остварени током реализације пројекта Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција Мреже подршке инклузивном образовању и других запослених за инклузивно образовање су следећи:

 • Сачињена база чланова МИО;
 • Унапређене су процедуре посета МИО, евалуације посета и извештавања о посетама;
 • Израђен је предлог ревидираних критеријума за избор модел установа и ревидирање постојеће листе модел установа;
 • Одржана је радионица у циљу координисања актвности Групе за социалну инклузију и МИО;
 • Урађена је анализа квалитета ИОП-а на одабраном узорку из образовних установа у циљу ревидирања Приручника за израду ИОП-а и унапређивања квалитета њихове израде;
 • Ревидиран је Приручник за израду ИОП-а;
 • Адаптиран је сценарио за обуку саветника-спољних сарадника,
 • Направљена је селекција литературе за потребе унапређивања инклузивног образовања и преведена са енглеског језика;
 • Спроведена су два конкурса за примере добре инклузивне праксе на којима је од укупно 76 пристиглих примера награђено 12, примера, при чему је одабрано и 5 примера о којима се снима видео материјал;
 • Одржан је Велики годишњи састанак МИО;
 • Одржане су две обуке за чланове МИО, ауторе награђених примера добре праксе и чланове Националне асоцијације родитеља и наставника, у циљу унапређивања компетенција за подржавање инклузивног образовања – квалитетног образовања за све;
 • Реализовано је 82 посете образовним установама, уз праћење деловања и квалитета услуга МИО.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ