Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Да свако има своје место под сунцем

ОШ "Бата Булић", Петровац на Млави

ОШ Бата Булић, Петровац на Млави
ОШ Бата Булић, Петровац на Млави

Циљ локалне акције "Да свако има своје место под сунцем" је унапређивање образовне и социјалне инклузије деце и младих из осетљивих група у локалној средини, сензибилисањем релевантних институција, информисањем родитеља, дефинисањем начина међуинституционалне сарадње и анимирањем локланих ресурса у пружању подршке деци и младима из осетљивих група у укључивању у живот и рад у локланој заједници.

Тим ОШ "Бата Булић" у оквиру локалне акције реализовао је следеће активности:

  1. Организована је студисјка посета за партнере у пројекту са посетама часова и  презентацијом примера добре инклузивне праксе наше школе;
  2. Направљен је и потписан Протокол сарадње предшколске установе, основних и средње школе у петровачкој општини у циљу пружања континуиране подршке деци из осетљивих група ;
  3. Направљен је и дистрибуиран флајер за информисање родитеља о правима деце из осетљивих група;
  4. Направљена је листа локалних занатлија и могућности запошљавања младих из осетљивих група по завршетку основног или средњег образовања;
  5. Удружење родитеља деце из осетљивих група и школа пружају информације родитељима у оквиру инфо-центра;
 

ОШ Бата Булић, Петровац на Млави

Захваљујући локланој акцији успостављена је локална Мрежа подршке ИО која укључује школе, али и институције из области здравства, социјалне заштите, службе за запошљавање, локалне самоуправе, локалних удружења и организација. Представници неких од ових институција први пут су се сусрели са инклузивном праксом, што је допринело разбијању стереотипа и предрасуда које су присутне у нашој средини.

Активирани су родитељи ученика са сметњама у развоју и више упознати са сопственим и правима своје деце у области образовања, здравства и социјалне заштите.

Као иницијатор састанака и активности у оквиру локлане акције, ОШ "Бата Булић" постала је лидер и промотер ИО, не само у петровачкој, већ и у суседним општинама.

У оквиру локалне акције "Да свако има своје место под сунцем" одштампана је брошура за родитеље под насловом Пружање додатне подршке деци у области образовања, социјалне и здравствене заштите коју можете преузети овде.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ