Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Да свако има своје место под сунцем 2

ОШ "Бата Булић", Петровац на Млави

ОШ Бата Булић, Петровац на Млави
ОШ Бата Булић, Петровац на Млави
ОШ Бата Булић, Петровац на Млави

Локална акција "Да свако има своје место под Сунцем 2" настала је на основу резултата прве локалне акције под истим називом и има за циљ – даље унапређивање образовне и социјалне инклузије деце из осетљивих група  у петровачкој општини сензибилисањем и јачањем капацитета школа за ИО, посебно средње школе, јачањем локалне мреже подршке кроз ангажовање нових партнера у локалној заједници и медија, пружањем подршке родитељима деце из осетљивих група и умрежавањем са образовним установама и локалним мрежама ван наше општине.

Наша локална акција обухвата информисање свих локалних партнера и јавности путем студијске посете и тематских емисија на локалним медијима, обуку наставника средње школе у области ИО, формирање локалног вршњачког тима и сарадњу свих ученичких парламената и Канцеларије за младе у циљу промоције ИО, сарадњу школе са удружењем родитеља деце из осетљивих група и сарадњу са модел школом  за ИО, "Милутин и Драгиња Тодоровић" у Крагујевцу.

Током јула 2014. одржан је први састанак локалних партнера са најавом свих активности, као и обука наставног особља Средње школе "Младост" – Инклузивно образовање и индивидуални образовни план.

 

ОШ Бата Булић, Петровац на Млави

Захваљујући овој локалној акцији, у петровачкој општини наставља се са промоцијом образовне и социјане инклузије. Сарадњом са модел школом ван наше општине, промовише се и размењује добра инклузивна пракса, а путем локалних медија и деловњем вршњачких тимова и Удружења родитеља деце из осетљивих група  подстиче се прихватање различитости међу младима и у широј популацији . Тиме се наша школа позиционира као истински промотер образовне и социјалне инклузије у локалној заједници.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ