Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

СШ "Лукијан Мушицки"

СШ "Лукијан Мушицки" основана је 01. септембра 1946.г. под називом Стручна школа за ученике у индустрији и занатству. Од оснивања па до данас, настава се одвија на два наставна језика - српском и мађарском. Школа тренутно образује ученике по програму рада за следећа подручја: машинство и обрада метала, личне услуге, трговина, угоститељство и туризам и економија, право и администрација.

Мисија школе је да негује двојезичност, толеранцију, да ради на развоју јединствености, професионалности и међусобног поштовања у сарадничкој атмосфери. Посебна  пажња поклања се повезивању теоријских и практичних знања у циљу што веће стручности.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ