Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Плетемо мрежу да се сви повежу

ОШ “Соња Маринковић”, Нови Сад

ОШ Соња Маринковић Нови Сад
 

Пројекат има за циљ успостављање мреже сарадње између образовно-васпитних и других релевантних установа у локалној заједници кроз развијање механизама подршке укључивању деце из осетљивих група у систем образовања и васпитања и њиховој транзицији кроз тај систем.

Садржај пројекта огледа се у томе да се партнери у пројекту (образовно-васпитне и друге релевантне установе) упознају са испробаним ефикасним моделима укључивања и транзиције деце из осетљивих група у оквируобразовно-васпитног система и да се тиме подстакну на даљу примену и развијање тих модела. Поред тога, планира се и оснаживање родитеља и ученика за подршку социјалној инклузији младих, кроз трибину за родитеље и малу локалну акцију коју ће реализовати вршњачки тим из моделшколе.

До августа 2014. године осмишљене су трибине за партнере и родитеље, при чему је трибина за партнере и акредитована од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања; осмишљен је програм рада вршњачког тима и припремљен је промотивни материјал.

 

ОШ Соња Маринковић Нови Сад

ОШ "Соња Маринковић" Нови Сад, као модел школа за инклузивно образовање, у току школске 2012/2013. године осмислила је и реализовала локалну акцију "Подршка транзицији деце/ученика из једног у други образовни ниво". Резултат ове акције је био успостављена сарадња између установа – партнера у акцији, као модела који обезбеђује адекватну подршку транзицији деце/ученика на наредне нивое образовања. Из ове акције проистекла је потреба да се испробани модел сарадње прошири и на остале образовно-васпитне установе у локалној заједници, као и да се у активности укључи што више установа, група и појединаца који могу бити подршка професионалцима,деци и родитељима, те је школа преузела улогу модератора нових пројектних активности којима би се остварили ови циљеви.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ