Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Спајалица

ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић”, Крагујевац

ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић, Крагујевац
ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић, Крагујевац

Општи циљ: јачање локалне мреже подршке иинклузивног образовања оснаживањем и подизањем капацитета стручних тимова за инклузивно образовање у основним школама и предшколској установи у Крагујевцу.

Специфични циљеви:

  • Оснаживање за инклузивно образовање разменом искустава модел школе са другим основним школама.
  • Оснаживање основних школа умрежавањем са предшколском установом.
  • Јачање капацитета Мреже подршке инклузивном образовању умрежавањем са другим институцијама и организацијама на локалном нивоу: Школска управа, Интерресорна комисија, Центар за социјални рад, удружења особа са сметњама у развоју, локална самоуправа.
 

ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић, Крагујевац

Локална акција је обезбедила могућност хоризонталног учења модел школе са другим основним школама путем реализације студијских посета током којих су размењена искустава, знања и вештине управљања одељењима у којима су и ученици којима се пружа додатна образовна подршка; размењена знања и вештина у изради ИОПа, планирању, праћењу и вредновању постигнућа ученика, као и начину функционисања стручних тимова за инклузивно образовање и управљања школом.

У оквиру локалне акције реализован је састанак представника различитих институција – школа, предшколске установе и других организација и институција на локалном нивоу релевантних за образовање и рад са децом. На састанку су договорени начини међусобне сарадње и умрежавања у оквиру пружања помоћи и подршке деци са сметњама у развоју, њиховим родитељима и школама.

Једна од активности локалне акције била је и организовање Великог састанка представника различитих институција – школа, предшколске установе и других организација и институција на локалном нивоу релевантних за образовање и рад са децом.

Велики састанак је и медијски пропратила локална ТВ – Канал 9.

Током реализовања локалне акције “Спајалица” направљен је Адресар локалних установа, организација, удружења кога можете преузети овде.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ