Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Локалне акције

Карика која недостаје

ОШ "Соња Маринковић" Суботица

ОШ Соња Маринковић Суботица

Општи циљ локалне акције: Унапређивање образовне и социјалне инклузије кроз оснаживање средњих школа и успостављање институционалних механизама подршке и праћења развоја ученика из осетљивих група.

Кључне активности:

 • Састанак представника локалних мрежа Суботице и Оџака
 • Састанци са представницима средњих школа
 • Састанак актива стручних сарадника основних и средњих школа ради договора о транзиционом поступку и обрасцу
 • Студијска посета (угледни часови предметне наставе) наставника средњих школа Модел школи
 • Округли сто – Родитељ у инклузивном образовању
 • Иницирање вршњачке Мреже подршке Суботице и Оџака
 • Израда флајера и трибина - Инклузивно образовање у очима вршњака
 

ОШ Соња Маринковић Суботица

Крајњи циљ ЛИ је да се сви актери ИО упознају са изазовима преласка ученика из основних  у средњу школу и да сваки ученик добије континуирану додатну подршку која ће водити успешном завршавању средњошколског образовања.

Бранка Бешлић, школска координаторла локалне акције

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                           www.ossm.edu.rs

Да свако има своје место под сунцем 2

ОШ "Бата Булић", Петровац на Млави

ОШ Бата Булић, Петровац на Млави
ОШ Бата Булић, Петровац на Млави
ОШ Бата Булић, Петровац на Млави

Локална акција "Да свако има своје место под Сунцем 2" настала је на основу резултата прве локалне акције под истим називом и има за циљ – даље унапређивање образовне и социјалне инклузије деце из осетљивих група  у петровачкој општини сензибилисањем и јачањем капацитета школа за ИО, посебно средње школе, јачањем локалне мреже подршке кроз ангажовање нових партнера у локалној заједници и медија, пружањем подршке родитељима деце из осетљивих група и умрежавањем са образовним установама и локалним мрежама ван наше општине.

Наша локална акција обухвата информисање свих локалних партнера и јавности путем студијске посете и тематских емисија на локалним медијима, обуку наставника средње школе у области ИО, формирање локалног вршњачког тима и сарадњу свих ученичких парламената и Канцеларије за младе у циљу промоције ИО, сарадњу школе са удружењем родитеља деце из осетљивих група и сарадњу са модел школом  за ИО, "Милутин и Драгиња Тодоровић" у Крагујевцу.

Током јула 2014. одржан је први састанак локалних партнера са најавом свих активности, као и обука наставног особља Средње школе "Младост" – Инклузивно образовање и индивидуални образовни план.

 

ОШ Бата Булић, Петровац на Млави

Захваљујући овој локалној акцији, у петровачкој општини наставља се са промоцијом образовне и социјане инклузије. Сарадњом са модел школом ван наше општине, промовише се и размењује добра инклузивна пракса, а путем локалних медија и деловњем вршњачких тимова и Удружења родитеља деце из осетљивих група  подстиче се прихватање различитости међу младима и у широј популацији . Тиме се наша школа позиционира као истински промотер образовне и социјалне инклузије у локалној заједници.

Модел школа као ресурс за оснаживање средњих школа

ОШ "Мирослав Антић" Чонопља

ОШ Мирослав Антић Чонопља

Општи циљ локалне акције: Оснаживање наставника из средњих школа за различите видове подршке ученицима из осетљивих група с циљем завршетка средње школе.

Кључне активности:

 • Иницијални састанак модел школе са представницима средњих школа
 • Предавања за родитеље и ученике 7. и 8. разреда
 • Посете ученика средњим школама и сусрети ученика 8. разреда са ученицима средњих школа различитих смерова и разреда
 • Израда промотивног материјала
 • Израда плана акције за унапређење припреме ученика завршних разреда, а посебно ученика из осетљивих група, за одабир правог занимања и завршетка средњег школовања.
 

ОШ Мирослав Антић Чонопља

Крајњи циљ ЛА је да оснажи ученике из осетљивих група и њихове родитеље да направе прави избор занимања.

Звездана Узелац - педагог, школска координаторка локалне акције

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                               Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Инклузивно ексклузивни Бечеј

ОШ "Здравко Гложански", Бечеј

ОШ Здравко Гложански, Бечеј
ОШ Здравко Гложански, Бечеј
ОШ Здравко Гложански, Бечеј

Општи циљ: Унапређивање образовне и социјалне инклузије деце из осетљивих група у општини Бечеј кроз пружање свеобухватне подршке и успостављање институционалних механизама праћења њиховог развоја.

Кључне активности:

 • Састанак локалних партнера и договор о раду
 • Прављење базе података деце из осетљивих група стасале за ОШ
 • Прављење списка постојећих услуга подршке у локалној заједници
 • Израда и дистрибуција флајера о расположивим сервисима у општини
 • Организовање четири састанка за размену искустава
 • Организовање састанака са СТИО тимовима средњих школа, са родитељима деце из осетљивих група и састанка вршњачких тимова.
 • Завршни састанак свих локалних партнера и договор о наставку рада.
 

ОШ Здравко Гложански, Бечеј

Крајњи циљ ЛА је да свако дете са територије општине Бечеј буде укључено у предшколски програм, односно у школу, и да представници ЛЗ, родитељи и вршњаци буду сензибилисани за пружање додатне подршке.

Берчек Маргарита, дипл. психолог, школска координаторка локалне акције

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                               www.zdravkovci.edu.rs

Боље је заједно

ПУ “Нада Наумовић“, Крагујевац

ПУ Нада Наумовић, Крагујевац

ПУ Нада Наумовић, Крагујевац

Општи циљ: Унапређивање сервиса за подршку родитељима деце из осетљивих група кроз подстицање међу-институционалне сарадње и сарадњу са удружењима родитеља и невладиним органзацијама.

Кључне активности:

 • Састанак представника здравствених институција, институција социјалне заштите са СТИО из две ОШ и ПУ, као и са члановима МИО на локалу
 • Заједнички састанак свих Удружења родитеља, Ромских НВО са групом родитеља деце из осетљивих група који се већ налазе у систему образовања и васпитања
 • Заједнички састанци Удружења родитеља и Ромских НВО са представницима локалних институција образовања, здравства и социјалне заштите, као и са локалним медијима.
 • Завршни састанак свих локалних партнера и договор о наставку рада.
 

ПУ Нада Наумовић, Крагујевац

Крајњи циљ ЛИ је да се кроз примере добре праксе дође до предлога како да се на локалу унапреди међуинституционална сарадња и пружање помоћи родитељима/старатељима и дефинише начин континуираног информисања родитеља путем локалних медија.

Анита Ерић, координаторка локалне акције

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Корак даље 2

ОШ "Соња Маринковић", Суботица

ОШ Соња Маринковић, Суботица

ОШ Соња Маринковић, Суботица

Општи циљ: Унапређивање образовне и социјалне инклузије кроз јачање локалних МИО и успостављање институционалних механизама праћења развоја деце из осетљивих група.

Кључне активности:

 • Састанак представника Мреже подршке града Суботице (МПГС) и договор о унапређењу рада и састанак МПГС са ШУ ради дефинисања процедура сарадње и пружања подршке ИО
 • Израда и дистрибуција плаката за промоцију МПГС.
 • Састанак МПГС и представнка Мреже подршке општине Оџаци ради договора о сарадњи
 • Трибина у општини Оџаци - Представљање процедура и добре праксе које су реализоване у Суботици
 • Завршна промоција локалне акцијеи договор о наставку рада.
 

ОШ Соња Маринковић, Суботица

Крајњи циљ ЛИ је успостављање процедуре којом се ученици којима је потребна додатна образовна подршка прате од момента укључивања у предшколску установу до запошљавања.

Бранка Бешлић, школска координаторка локалне акције

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Партнерство у фокусу

ОШ "Јован Јовановиц Змај", Врање

ОШ Јован Јовановиц Змај, Врање

ОШ Јован Јовановиц Змај, Врање

Општи циљ: Унапређивање образовне и социјалне инклузије кроз подизање нивоа сарадње између ОШ и локалних институција у пружању подршке ученицима из осетљивих група.

Кључне активности:

 • Састанак локалних партнера ради договора о сарадњи
 • Трибина за локалне партнере - представљање добре праксе пружања подршке и могућих модела узајамне сарадње
 • Једнодневна студијска посета представника заинтересованих установа нашој школи добре праксе ИО.
 • Јавна манифестација са приказивањем представе у којој учествују ученици из осетљивих група и дељењем промотивног материја
 • Завршни састанак локалних партнера и договор о наставку рада.
 

ОШ Јован Јовановиц Змај, Врање

Крајњи циљ ЛИ је јачање компетенција и механизама сарадње образовних и других институција општине Врање у пружању додатне подршке ученицима из осетљивих група.

Весна Станковић, школска координаторка локалне акције

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Инклузија у средњим школама

Школа примењених уметности, Шабац

Школа примењених уметности, Шабац

Школа примењених уметности, Шабац

Општи циљ: Унапређивање образовне и социјалне инклузије кроз подизање нивоа сарадње предшколске установе, основних и средњих школа и подизање компетенција запослених у средњим школама.

Кључне активности:

 • Састанак локалних партнера ради договора о сарадњи
 • Припрема и слање позивних писама, лифлета и постера за трибину
 • Трибина за средње школе (стручне сараднике и ђачке парламенте) -  представљање добре праксе ИО и дискусија на тему инклузије
 • Једнодневна студијска посета представника заинтересованих установа Школи примењених уметности.
 • Уметничка радионица за ученике (и родитеље)
 • Отварање изложбе радова насталих на радионици
 • Завршни састанак локалних партнера и договор о наставку рада.
 

Школа примењених уметности, Шабац

Крајњи циљ ЛИ је јачање компетенција и механизама сарадње образовних и других институција општине Шабац у пружању додатне подршке ученицима из осетљивих група и њиховом укључивању у средњошколско образовање.

Мина Ступар, школска координаторка локалне акције

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                                                          www.suz.edu.rs

Заједно до успеха

ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац

ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић Крагујевац
ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић Крагујевац

Општи циљ локалне акције: Унапређивање образовне и социјалне инклузије деце из осетљивих група у Крагујевцу кроз јачање међуинституционалне сарадње локалних партнера у мрежи подршке.

Кључне активности:

 • Три округла стола Подршка деци/ученицима са сметњама из аутистичног спектра / церебралном парализом / осталим сметњама у развоју и инвалидитетом и њиховим породицама у ПУ, ОШ и СШ.
 • Заједнички састанак локалних партнера у мрежи и приказ модела међуинституционалне сарадње у образовној и социјалној инклузији
 • Израда и медијска промоција каталога услуга локалне мреже подршке
 • Студијска посета другој модел школи и размена искустава.
 

ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић Крагујевац

Крајњи циљ ЛИ је да се сви актери ИО упознају са услугама локалне мреже и да се оне учине доступним свим родитељима деце/ученика којима је потребна додатна подршка.

Душанка Ћировић, школска координаторла локалне акције

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                               www.osmdt.edu.rs

Инклузивно ексклузивни Бечеј 2

ОШ "Здравко Гложански" Бечеј

ОШ Здравко Гложански Бечеј
ОШ Здравко Гложански Бечеј

Општи циљ локалне акције: Унапређивање образовне и социјалне инклузије деце из осетљивих група у општини Бечеј кроз пружање свеобухватне подршке и успостављање институционалних механизама праћења њиховог развоја.

Кључне активности:

 • Округли сто представника СТИО тимова ПУ, ОШ и СШ
 • Формирање локалне инклузивне мреже и израда лифлета мреже
 • Организовање трибине за представнике установа и родитеље
 • Организовање 2 састанка СТИО тимова наше школе и средњих школа, као и 6 угледних часова за наставнике из више школа; организовање две обуке у оквиру школе Здравко Гложански
 • 2 састанка са родитељима деце из осетљивих група
 • Састанак вршњачких тимова и реализација уметничких радионица
 • Лобирање у ЛЗ за усвајање Правилника о основној и додатној подршци општине Бечеј
 

ОШ Здравко Гложански Бечеј

Крајњи циљ ЛИ је да свако дете са територије општине Бечеј буде укључено је у предшколски програм, односно у школу, и да представници ЛЗ, родитељи и вршњаци буду сензибилисани за пружање додатне подршке.

Берчек Маргарита, школска координаторла локалне акције

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.                                               www.zdravkovci.edu.rs

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ