Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Primer dobre prakse – rad sa učenicom od 1-4 razreda koja se obrazuje po IOP-u

2018_bora_lazic_vlaska.pdf

Autorka: Jasmina Ilijević, profesorka razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Bora Lazić"

Mesto, opština: Vlaška, Mladenovac

Školska uprava Beograd

Klučne reči: osnovna škola, intelektualne teškoće

Profesorka razredne nastave Jasmina Ilijević iz OŠ „Bora Lazić“ iz sela Vlaška, opština Mladenovac, učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2018.godine sa radom Primer dobre prakse – rad sa učenicom od 1-4 razreda koja se obrazuje po IOP-u. U uslovima rada u kombinovanom odeljenju, profesorka opisuje vidan napredak učenice kojoj je potrebna značajna podrška u obrazovanju, kao i različite oblike nastave i nastavna sredstva koja je primenjivala.

Učeći druge, učimo se i mi

2017_veljko_vlahovic_novi_sad_dina_2.pdf

Autorka: Dina Zavarko, učiteljica

Naziv škole: OŠ "Veljko Vlahović"

Mesto, opština: Šangaj, Novi Sad

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: osnovna škola, intelektualne teškoće, hiperaktivnost

Učiteljica Dina Zavarko iz OŠ „Veljko Vlahović“ iz Novog Sada na Konkursu za primere dobre prakse 2017. godine učestvovala je sa dva rada od kojih je jedan nagrađen. U ovom primeru, pod naslovom Učeći druge, učimo se i mi, opisana je devojčica koja ima smetnje u razvoju koje se manifestuju u ponašnju i raspoloženju, u komunikaciji sa drugima, u pažnji, interesovanjima i motivisanosti za rad, u govoru, u veštini pisanja i čitanja. U školi su pored toga, uočene i teškoće u vidu, ali lekari nisu uspevali da ustanove dioptriju. Primer pokazuje da je za uspeh i napredak učenice presudan pozitivan stav učiteljice, spremnost da uči i unapređuje svoje nastavničke kompetencije i da prilagođava podršku pažljivo prateći ono što se sa učenicom dešava.

Prilagođeni IOP za srpski jezik

2018_,milic_rakic_mirko_prokuplje.pdf

Jasmina Džipković, nastavnica srpskog jezika i književnosti i odeljenska starešina učenika

Naziv škole: OŠ "Milić Rakić Mirko"

Mesto, opština: Prokuplje, Prokuplje

Školska uprava: Niš

Ključne reči: osnovna škola, intelektualne teškoće, srpski jezik i književnost

Na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2018. godine učestvovala je Jasmina Džipković, nastavnica srpskog jezika i književnosti iz OŠ „Milić Rakić Mirko“ iz Prokuplja, sa radom Prilagođeni IOP za srpski jezik. Primer opisje kako je zahvaljujući prilagođenim nastavnim materijalima, prilagođenom načinu ispitivanja, saradnji zaposlenih u školi i hraniteljice, učenik napredovao u učenju, a zahvaljujući angažovanju nastavnice koja mu je i odeljenski starešina, učenik prihvaćen u vršnjačkoj grupi.

Slikarski dan - srcem nacrtan

2018_dr_djordje_joanovic.pdf

Autorke: Jelena Golušin, nastavnica srpskog jezika i književnosti i Vera Nikolić, defektolog, radi kao učiteljica u posebnoj grupi

Naziv škole: OŠ ,,Dr Đorđe Joanović”

Mesto, opština: Novo Miloševo, Novi Bečej

Školska uprava: Zrenjanin

Primer dobre prakse pod nazivom Slikarski dan – srcem nacrtan iz OŠ “Đorđe Joanović” iz Novog Miloševa, autorki Jelene Golušin, nastavnice srpskog jezika i književnosti i Vere Nikolić, defektologa, koja radi kao učiteljica u posebnoj grupi učestvovao je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2018. godine. Iako se radi o učenicima iz specijalnog odeljenja, ovaj primer je uzet u obzir zato što jasno pokazuje da se motivacija za učešće u aktivnostima u školi   javlja i raste zahvaljujući uključivanju u prirodnu vršnjačku grupu i da je najjači pokretač za učešće u aktivnostima osećanje pripadnosti prirodnom okruženju. 

Radionice za prevenciju diskriminacije i konfliktnih situacija

2017_branko_radicevic_smederevo.pdf

Autorka: Mirjana Kokerić, nastavnica matematike

Naziv škole: OŠ "Branko Radičević"

Mesto, opština: Smederevo, Smederevo

Školska uprava: Požarevac

Ključne reči: osnovna škola, prevencija diskriminacije

Nastavnica matematike iz OŠ „Branko Radičević“ iz Smedereva učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse 2017. godine sa radom pod naslovom Radionice za prevenciju diskriminacije i konfliktnih situacija. Ovaj primer opisuje postupke, odnosno radionice koje su izvođene sa učenicima kojima se podstiče razumevanje pojma diskriminacije, stereotipa i predrasuda, razvijanje veštine analiziranja i promišljanja situacije sukoba, sticanje uvida u sopstvena i tuđa uverenja, razumevanja sopstvenih i tuđih postupaka, a sve sa ciljem da se doprinese društvenoj kohezivnosti u odeljenjima, uvažavanju i ravnopravnom učešću.

Upis učenika iz romskog naselja Bangladeš u Osnovnu školu “Veljko Petrović” Begeč

2018_veljko_petrovic_begec_lat.pdf

Autorke: Jadranka Meštrov, v.d. direktora OŠ “Veljko Petrović” Begeč i Ružica Zećirović Srbljin, Centar za socijalni rad

Naziv škole: OŠ "Veljko Petrović"

Mesto, opština: Begeč, Novi Sad

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: osnovna škola, socijalno nestimulativna sredina, upis u školu

Sa radom pod nazivom Upis učenika iz romskog naselja Bangladeš u Osnovnu školu “Veljko Petrović” Begeč na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja učestvovale su Jadranka Meštrov, v.d. direktora OŠ “Veljko Petrović” Begeč i Ružica Zećirović Srbljin, Centar za socijalni rad. Ovaj primer opisuje saradnju škole i lokalne samouprave koja je omogućila logističku podršku bez koje inkluzija uobrazovanje dece iz naselja Bangladeš ne bi  bila moguća.

Primena dobre prakse u oblasti inkluzivnog obrazovanja

2017_milos_crnjanski_novi_sad.pdf

Autorke: Vesna Živković, učiteljica i Marija Marjanović, roditelj

Naziv škole: OŠ "Miloš Crnjanski"

Mesto, opština: Novi Sad, Novi Sad

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: osnovna škola, spektar autizma

Učiteljica Vesna Živković, zajedno sa majkom dečaka, Marijom Marjanović učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine sa radom Primena dobre prakse u oblasti inkluzivnog obrazovanja. U primeru je opisano dete koje ima smetnje iz spektra autizma od njegove obrazovne situacije na samom početku školovanja pa do četvrtog razreda. Opisane su postupne promene u njegovom ponašanju i napredovanje u učenju, kao i strategije koje su primenjivane od strane učiteljice, od strane druge dece i saradnja sa porodicom.

Rad sa detetom iz spektra autizma

2018_ratko_vukicevic_nis.pdf

Autorka: Slađana Stojadinović, profesorka razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Ratko Vukićević"

Mesto, opština: Niš, Medijana

Školska uprava: Niš

Ključne reči: osnovna škola, spektar autizma

Sa primerom Rad sa detetom iz spektra autizma na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2018 godine, učestvovala je profesorka razredne nastave Slađana Stojadinović iz OŠ “Ratko Vukićević” iz Niša. U primeru, profesorka opisuje različite strategije koje je primenjivala u radu sa učenikom koji ima teškoće iz spektra autizma, a koje su doprinele njegovom učenju, uklapanju u kolektiv i razvoju samopouzdanja.

Saradnja sa drugim učesnicima obrazovno – vaspitnog procesa

2017_jovan_kursula_varvarin.pdf

Autorka: Danijela Rašić, profesorka razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Jovo Kursula"

Mesto, opština: Varvarin, Varvarin

Ključne reči: osnovna škola, teškoće u razvoju govora

Sa radom pod nazivom Saradnja sa drugim učesnicima obrazovno – vaspitnog procesa na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja učestvovala je profesorka razredne nastave Danijela Rašić iz OŠ „Jovan Kursula“, Varvarin. Primer opisuje promišljeno i pažljivo uključivanje u obrazovanje deteta koje ima ozbiljne posledice nakon što je doživeo infarkt mozga i koji i dalje živi sa ozbiljnim zdravstvenim rizikom. Opisano je prefinjeno, nijansirano prepoznavanje potreba i osmišljavanje odgovarajućih strategija kako bi se pružila postupna i nenametljiva podrška detetu. Primer ilustruje dobru povezanost učiteljice, vršnjaka, porodice i drugih stručnjaka koji poznaju dete. Takođe je opisana i izuzetno dobro izvedena tranzicija iz područne u matičnu školu.

Dnevnik praćenja pružanja podrške

2017_milutin_i_draginja_todorovic.pdf

Autorke: Slađana Maksimović, profesor razredne nastave i Dušanka Ćirović, školski pedagog

Naziv škole: OŠ "Milutin i Draginja Todorović"

Mesto, opština: Kragujevac, Kragujevac

Školska uprava: Kragujevac

Ključne reči: osnovna škola, teškoće u kretanju i korišćenju ruku, teškoće u govoru

Slađana Maksimović, profesorka razredne nastave i Dušanka Ćirović, školski pedagog učestvovale su na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine sa radom Dnevnik pružanja podrške. U primeru je dat jedan od mogućih načina sistematičnog praćenja pružanja planirane podrške i efekata te podrške.  U tu svrhu kreirana je forma dnevnika praćenja podrške koji je i prikazan

Kraljevstvo Drugarstvo

2017_jovan_ducic_petrovaradin.pdf

Autorka: Jelena Relić, profesorka razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Jovan Dučić"

Mesto, opština: Petrovaradin, Novi Sad

Školska uprava: Novi Sad

Ključne reči: osnovna škola, hiperaktivnost

Profesorka razredne nastave Jelena Relić iz OŠ „Jovan Dučić“ iz Petrovaradina učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine sa radom Kraljevstvo Drugarstvo. U ovom primeru može da se vidi kako je učenica kojoj je bila potrebna značajna podrška u obrazovanju napredovala i razvijala se zahvaljujući pozitivnom odnosu učiteljice prema njoj, porepoznavanju i uvažavanju njenih potreba i promišljenom i postupnom planiranju podrške. Posebno je instruktivan opis vršnjačkog učenja i dobiti koju su vršnjaci imali od ove situacije. 

Od crteža do teksta

2017_bata_bulic_petrovac_na_mlavi_srpski.pdf

Autorke: Biljana Životić, nastavnica razredne nastave i Julijana Damnjanović, profesorka srpskog jezika

Naziv škole: OŠ "Bata Bulić"

Mesto, opština: Petrovac na Mlavi, Petrovac na Mlavi

Školska uprava: Požarevac

Ključne reči: osnovna škola, oštećenje sluha, srpski jezik

Na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine učestvovale su nastavnica razredne nastave Biljana Životić i profesorka srpskog jezika i književnosti učestvovale su sa radom Od crteža do teksta. U primeru je opisano prilagođavanje metoda i nastavnog materijala za učenika koji ne čuje, kao i saradnja nastavnica i timski rad kako bi učenik napredovao i razvijao samopouzdanje.

U ulozi glumaca

2017_mitropolit_mihailo_valentina_boskovic.pdf

Autorka: Valentina Bošković, učiteljica

Naziv škole: OŠ "Mitropolit Mihailo"

Mesto, opština: Sokobanja, Sokobanja

Školska uprava: Zaječar

Ključne reči: osnovna škola, intelektualne teškoće

Učiteljica Valentina Bošković iz OŠ „Mitropolit Mihailo“ iz Sokobanje koja radi u kombinovanom odeljenju učestvovala je na Konkursu za primere dobre prakse inkluzivnog obrazovanja 2017. godine sa radom pod naslovom U ulozi glumca. Ovaj primer pokazuje da visoka nastavnička profesionalnost omogućava jedno ekskluzivno iskustvo deci koja žive u ekstremno skromnim okolnostima. Njen poduhvat snimanja filma je značio vid socijalne inkluzije za celo odeljenje, a ne samo za učenicu koja radi po IOP-u.

Diferencijacija i individualizacija nastave kao vid dodatne obrazovno-vaspitne podrške

2017_jovan_kursula_d_miskovic.pdf

Autorka: Danijela Mišković, nastavnica razredne nastave

Naziv škole: OŠ "Jovo Kursula"

Mesto, opština: Varvarin, Varvarin

Školska uprava: Kruševac

Ključne reči: osnovna škola, teškoće u razvoju govora

Danijela Mišković, nastavnica razredne nastave iz OŠ „Jovan Kursula“ iz Varvarina učestovala je na Konkursu za primere dobre prakse 2017. godine sa radom pod naslovom Diferencijacija i individualizacija nastave kao vid dodatne obrazovno-vaspitne podrške. Primer govori o nedvosmislenom prihvatanju deteta kome je potrebna podrška i istrajnost u prilagođavanju pristupa. U opisanom primeru se može naći niz konkretnih metoda i tehnika jezičkog i matematičkog opismenjavanja deteta koje ima smetnje u razvoju, posebno izražene u govoru.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF